Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 04.10.2012
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը  որոշում է.

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը եկամուտների գծով՝ 880,850,991.3 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 986,509,208.8 հազար դրամ, բյուջեի դեֆիցիտը՝ 105,658,217.5 հազար դրամ:

ՀՀ 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվություն
Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի, եկամուտների, ծախսերի վերաբերյալ
Հավելվածներ
Տեղեկանքներ
Տեղեկատվություն ծրագրերի իրականացումը բնութագրող արդյունքային ցուցանիշների կատարման մասին


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ          Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

04.10.2012
ԱԺՈ-026-Ն