Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 26.05.2011

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը   ՈՐՈՇՈՒՄ  Է.

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը եկամուտների գծով՝  780,439,427.1 հազար դրամ, ծախսերի գծով՝ 954,316,528.3 հազար դրամ, բյուջեի դեֆիցիտը՝  173,877,101.3  հազար  դրամ (կցվում է):
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ          Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

26.05.2011
ԱԺՈ-279-Ն