Armenian   Russian    
Պետական տուրքի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 16.09.2010

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 19-րդ հոդվածի  9.6-րդ կետի «ա» ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ա) 9.6.1. հեռուստահաղորդումների եթերային հեռարձակում իրականացնելու համար`
 
9.6.1.1.
հանրապետական սփռման համար` տարեկան
բազային տուրքի
20000-ապատիկի չափով
9.6.1.2.
մայրաքաղաքային սփռման համար` տարեկան
բազային տուրքի
10000-ապատիկի չափով
9.6.1.3.
տարածքային սփռման համար` տարեկան
բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով»:

Հոդված 2. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 9.7.1-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«9.7.1. թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստահաղորդումների եթերային հեռարձակում իրականացնելու հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար`
 
9.7.1.1.
հանրապետական սփռման համար`
բազային տուրքի
500-ապատիկի չափով
9.7.1.2. 
մայրաքաղաքային սփռման համար` 
բազային տուրքի
400-ապատիկի չափով
9.7.1.3.
տարածքային սփռման համար` 
բազային տուրքի
200-ապատիկի չափով»:

Հոդված 3. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 9.7.3-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«9.7.3. հեռուստահաղորդումների կաբելային (մալուխային) հեռարձակման համար`
 
 
9.7.3.1.
Երեւանում եւ մեկ կամ մի քանի մարզերում հեռուuտահաղորդումների կաբելային հեռարձակման համար`
տարեկան բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով
9.7.3.2.
Երեւանում հեռուuտահաղորդումների կաբելային հեռարձակման համար` 
տարեկան բազային տուրքի 400-ապատիկի չափով
9.7.3.3.
մեկից ավելի մարզերում հեռուuտահաղորդումների կաբելային հեռարձակման համար` 
տարեկան բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով
9.7.3.4.
մեկ մարզում հեռուuտահաղորդումների կաբելային հեռարձակման համար`
տարեկան  բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով»:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տաuներորդ oրը:
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

07.10.2010
ՀՕ-121