Armenian      
Վարչատարածքային բաժանման մասին*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 24.06.2010

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության  1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի հավելված 2-ի 2.1-րդ բաժնի 18-րդ, 74-րդ, 2.3-րդ բաժնի 54-րդ,  72-րդ, 2.4-րդ բաժնի 27-րդ, 2.5-րդ բաժնի 43-րդ, 62-րդ, 75-րդ, 2.6-րդ բաժնի 61-րդ, 2.7-րդ բաժնի 11-րդ, 22-րդ եւ 2.10-րդ բաժնի 53--րդ կետերը  համապատասխանաբար շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
«Մարզի անվանումը
Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
Արագածոտն 18 Արայի Արայի գյուղ
   74 Ներքին Սասնաշեն Ներքին Սասնաշեն գյուղ
Արմավիր    
   54 Կողբավան Կողբավան գյուղ
   72 Նոր Արտագերս Նոր Արտագերս գյուղ
Գեղարքունիք    
  27 Գեղհովիտ Գեղհովիտ գյուղ
     Լեռնակերտ գյուղ
     Նշխարք գյուղ
Լոռի    
  43 Լերմոնտովո Լերմոնտովո գյուղ
  62 Հոբարձի Հոբարձի գյուղ
  75 Մեծ Պարնի Մեծ Պարնի գյուղ
Կոտայք    
  61 Սեւաբերդ Սեւաբերդ գյուղ
Շիրակ    
  11 Այգաբաց Այգաբաց գյուղ
   22 Բագրավան Բագրավան գյուղ
Տավուշ   Նորշեն գյուղ
  53 Չորաթան Չորաթան գյուղ»:

Հոդված 2 .   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 14.1-14.63-ում: »:

Հոդված 3.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.1-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.1. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ագարակավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ագարակավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.1-ում:»:

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.2-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.2. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագած գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.2-ում:»:

Հոդված 5.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.3-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.3. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.3-ում:»:

Հոդված 6. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.4-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.4. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Անտառուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Անտառուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.4-ում:»:

Հոդված 7. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.5-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.5. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշնակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշնակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.5-ում:»:

Հոդված 8. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.6-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.6. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.6-ում:»:

Հոդված 9 . Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.7-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.7. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արայի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.7-ում:»:

Հոդված 10 .  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.8-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.8. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.8-ում:»:

Հոդված 11 .   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.9-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.9. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտենի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.9-ում:»:

Հոդված 12 .   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.10-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.10. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արուճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արուճ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.10-ում:»:

Հոդված 13.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.11-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.11. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.11-ում:»:

Հոդված 14.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.12-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.12. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բյուրական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բյուրական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.12-ում:»:

Հոդված 15.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.13-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.13. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Գեղաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Գեղաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.13-ում:»:

Հոդված 16.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.14-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.14. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.14-ում:»:

Հոդված 17.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.15-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.15. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դդմասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դդմասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.15-ում:»:

Հոդված 18. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.16-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.16. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դիան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դիան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.16-ում:»:

Հոդված  19.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.17-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.17. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.17-ում:»:

Հոդված  20.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.18. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Երնջատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Երնջատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.18-ում:»:

Հոդված  21.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.19-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.19. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Զովասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Զովասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.19-ում:»:

Հոդված  22.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.20-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.20. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թաթուլ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թաթուլ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.20-ում:»:

Հոդված 23.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.21-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.21. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.21-ում:»:

Հոդված 24. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.22-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.22. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Իրինդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Իրինդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.22-ում:»:

Հոդված  25.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.23-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.23. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.23-ում:»:

Հոդված  26. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.24-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.24. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.24-ում:»:

Հոդված  27.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.25-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.25. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.25-ում:»:

Հոդված  28.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.26-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.26. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.26-ում:»:

Հոդված  29.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.27-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.27. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.27-ում:»:

Հոդված  30.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.28-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.28. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.28-ում:»:

Հոդված  31.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.29-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.29. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.29-ում:»:

Հոդված  32.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.30-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.30. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.30-ում:»:

Հոդված  33.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.31-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.31. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.31-ում:»:

Հոդված  34.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.32-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.32. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Հարթավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Հարթավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.32-ում:»:

Հոդված  35.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.33-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.33. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ձորագլուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ձորագլուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.33-ում:»:

Հոդված  36.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.34-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.34. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ղազարավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ղազարավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.34-ում:»:

Հոդված  37.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.35-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.35. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մեծաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մեծաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.35-ում:»:

Հոդված  38.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.36-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.36. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նիգավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նիգավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.36-ում:»:

Հոդված  39.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.37-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.37. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.37-ում:»:

Հոդված  40.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.38-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.38. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.38-ում:»:

Հոդված  41.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.39-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.39. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.39-ում:»:

Հոդված  42.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.40-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.40. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.40-ում:»:

Հոդված  43.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.41-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.41. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.41-ում:»:

Հոդված  44.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.42-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.42.Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շողակն  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շողակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.42-ում:»:

Հոդված  45.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.43-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.43. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շղարշիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շղարշիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.43-ում:»:

Հոդված  46.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.44-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.44. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ոսկեթաս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ոսկեթաս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.44-ում:»:

Հոդված  47.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.45-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.45. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Չքնաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Չքնաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.45-ում:»:

Հոդված  48.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.46-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.46. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Պարտիզակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Պարտիզակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.46-ում:»:

Հոդված  49.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.47-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.47. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ջրամբար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ջրամբար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.47-ում:»:

Հոդված  50.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.48-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.48. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սադունց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սադունց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.48-ում:»:

Հոդված  51.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.49-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.49. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.49-ում:»:

Հոդված  52.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.50-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.50. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.50-ում:»:

Հոդված  53.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.51-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.51. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.51-ում:»:

Հոդված  54. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.52-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.52. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.52-ում:»:

Հոդված  55. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.53-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.53. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.53-ում:»:

Հոդված 56.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.54-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.54. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.54-ում:»:

Հոդված  57.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.55-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.55. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասնաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.55-ում:»:

Հոդված  58.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.56-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.56. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների  նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասունիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.56-ում:»:

Հոդված  59.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.57-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.57. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Տեղեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Տեղեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.57-ում:»:

Հոդված  60.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.58-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.58. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուշի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուշի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.58-ում:»:

Հոդված  61.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.59-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.59. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Փարպի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Փարպի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.59-ում:»:

Հոդված  62. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.60-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.60. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Քուչակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Քուչակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.60-ում:»:

Հոդված  63.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.61-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.61. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օթեւան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օթեւան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.61-ում:»:

Հոդված  64.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.62-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.62. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օհանավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.62-ում:»:

Հոդված  65.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 14.63-րդ հոդվածով`

«Հոդված 14.63. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օրգով գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օրգով գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.63-ում:»:

Հոդված 66 .   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 15.1-15.82-ում :»:

Հոդված 67 .   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.1-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.1. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.1-ում:»:

Հոդված 68 .   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.2-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի  քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.2-ում:»:

Հոդված 68 .   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.3-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.3. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.3-ում:»:

Հոդված 69 .   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.4-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.4. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.4-ում:»:

Հոդված 70.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.5-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.5. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.5-ում:»:

Հոդված  71.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.6-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.6. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.6-ում:»:

Հոդված  72.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.7-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15. 7. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աղբերք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աղբերք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.7-ում:»:

Հոդված  73.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15. 8-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15. 8. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այրք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այրք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.8-ում:»:

Հոդված  74.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15. 9-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15. 9. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.9-ում:»:

Հոդված  75.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.10-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15. 10. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.10-ում:»:

Հոդված  76.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.11-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.11. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15. 11-ում:»:

Հոդված  77.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15. 12-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.12. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ավազան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ավազան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15. 12-ում:»:

Հոդված  78.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15. 13-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15. 13. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15. 13-ում:»:

Հոդված 79.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.14-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.14. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.14-ում:»:

Հոդված  80.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.15-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.15. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.15-ում:»:

Հոդված  81.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.16-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.16. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արփունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արփունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.16-ում:»:

Հոդված  82.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.17-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.17. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Բերդկունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Բերդկունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.17-ում:»:

Հոդված  83.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.18. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.18-ում:»:

Հոդված  84.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.19-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.19. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.19-ում:»:

Հոդված  85.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.20-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.20. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.20-ում:»:

Հոդված  86.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.21-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.21. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.21-ում:»:

Հոդված  87.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.22-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.22. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.22-ում:»:

Հոդված  88.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.23-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.23. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.23-ում:»:

Հոդված  89.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.24-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.24. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.24-ում:»:

Հոդված  90.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.25-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.25. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.25-ում:»:

Հոդված  91. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.26-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.26. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.26-ում:»:

Հոդված  92.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.27-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.27. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.27-ում:»:

Հոդված  93.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.28-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.28. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.28-ում:»:

Հոդված  94.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.29-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.29. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Երանոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Երանոս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.29-ում:»:

Հոդված  95.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.30-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.30. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.30-ում:»:

Հոդված  96.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.31-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.31. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.31-ում:»:

Հոդված  97.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.32-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.32. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.32-ում:»:

Հոդված  98.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.33-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.33. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.33-ում:»:

Հոդված 99. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.34-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.34. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.34-ում:»:

Հոդված  100. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.35-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.35. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.35-ում:»:

Հոդված 101. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.36-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.36. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.36-ում:»:

Հոդված  102. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.37-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.37. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.37-ում:»:

Հոդված 103. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.38-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.38. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.38-ում:»:

Հոդված  104. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.39-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.39. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.39-ում:»:

Հոդված 105. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.40-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.40. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.40-ում:»:

Հոդված 106. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.41-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.41. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.41-ում:»:

Հոդված  107.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.42-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.42. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.42-ում:»:

Հոդված  108. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.43-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.43. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.43-ում:»:

Հոդված 109. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.44-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.44. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.44-ում:»:

Հոդված 110.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.45-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.45. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.45-ում:»:

Հոդված 111. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.46-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.46. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.46-ում:»:

Հոդված  112. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.47-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.47. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.47-ում:»:

Հոդված 113. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.48-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.48. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.48-ում:»:

Հոդված 114. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.49-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.49. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կախակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կախակն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.49-ում:»:

Հոդված 115. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.50-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.50. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.50-ում:»:

Հոդված 116. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.51-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.51. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.51-ում:»:

Հոդված 117.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.52-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.52. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.52-ում:»:

Հոդված 118. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.53-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.53. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կութ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կութ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.53-ում:»:

Հոդված  119.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.54-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.54. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կուտական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կուտական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.54-ում:»:

Հոդված 120. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.55-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.55. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.55-ում:»:

Հոդված 121. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.56-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.56. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.56-ում:»:

Հոդված 122. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.57-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.57. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.57-ում:»:

Հոդված 123. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.58-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.58. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մադինա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մադինա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.58-ում:»:

Հոդված 124. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.59-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.59. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.59-ում:»:

Հոդված 125. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.60-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.60. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.60-ում:»:

Հոդված 126. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.61-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.61. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.61-ում:»:

Հոդված 127.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.62-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.62. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.62-ում:»:

Հոդված 128. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.63-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.63. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.63-ում:»:

Հոդված 129. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.64-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.64. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.64-ում:»:

Հոդված  130.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.65-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.65. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.65-ում:»:

Հոդված 131. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.66-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.66. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.66-ում:»:

Հոդված 132. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.67-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.67. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.67-ում:»:

Հոդված 133. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.68-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.68.  Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.68-ում:»:

Հոդված 134. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.69-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.69. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.69-ում:»:

Հոդված 135. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.70-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.70. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ջիլ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ջիլ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.70-ում:»:

Հոդված  136.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.71-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.71. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.71-ում:»:

Հոդված 137. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.72-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.72. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սոթք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սոթք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.72-ում:»:

Հոդված  138.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.73-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.73. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.73-ում:»:

Հոդված 139. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.74-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.74. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.74-ում:»:

Հոդված 140. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.75-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.75. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.75-ում:»:

Հոդված 141. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.76-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.76. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.76-ում:»:

Հոդված  142.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.77-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.77. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.77-ում:»:

Հոդված 143. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.78-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.78. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների  նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.78-ում:»:

Հոդված 144. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.79-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.79. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.79-ում:»:

Հոդված 145. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.80-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.80. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տորֆավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տորֆավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.80-ում:»:

Հոդված 146. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.81-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.81. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տրետուք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տրետուք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.81-ում:»:

Հոդված 147. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 15.82-րդ հոդվածով`

«Հոդված 15.82. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.82-ում:»:

Հոդված 148 .  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող  հավելվածներ 16.1-16.77-ում :»:116.77 ում:»:

Հոդված 149 .   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.1-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.1-ում:»:

Հոդված 150 .   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.2-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.2. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա  քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.2-ում:»:

Հոդված 151 .  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.3-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.3. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.3-ում:»:

Հոդված 152. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.4-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.4. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամլուղ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամլուղ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.4-ում:»:

Հոդված 153 . Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.5-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.5. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.5-ում:»:

Հոդված 154.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.6-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.6. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.6-ում:»:

Հոդված  155.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.7-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.7. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աթան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աթան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.7-ում:»:

Հոդված 156. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.8-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.8. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ազնվաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ազնվաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.8-ում:»:

Հոդված  157.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.9-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.9. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ահնիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ահնիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.9-ում:»:

Հոդված 158.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.10-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.10. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ամրակից գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ամրակից գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.10-ում:»:

Հոդված 159.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.11-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.11. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Այգեհատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Այգեհատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.11-ում:»:

Հոդված 160.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.12-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.12. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.12-ում:»:

Հոդված 161.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.13-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.13. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.13-ում:»:

Հոդված 162. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.14-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.14. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արդվի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արդվի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.14-ում:»:

Հոդված 163.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.15-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.15. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արջուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արջուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.15-ում:»:

Հոդված 164.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.16-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արեւաշող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արեւաշող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.16-ում:»:

Հոդված 165. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.17-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.17. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աքորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աքորի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.17-ում:»:

Հոդված 166.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.18. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բազում գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բազում գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.18-ում:»:

Հոդված 167.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.19-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.19. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բլագոդարնոյե գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բլագոդարնոյե գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.19-ում:»:

Հոդված 168.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.20-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.20. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գարգառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գարգառ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.20-ում:»:

Հոդված 169.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.21-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.21. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գյուլագարակ գյուղական  համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գյուլագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.21-ում:»:

Հոդված 170.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.22-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.22. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գոգարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գոգարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.22-ում:»:

Հոդված 171. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.23-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.23. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գուգարք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գուգարք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.23-ում:»:

Հոդված  172. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.24-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.24. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դաշտադեմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դաշտադեմ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.24-ում:»:

Հոդված 173.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.25-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.25. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դարպաս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դարպաս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.25-ում:»:

Հոդված 174. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.26-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.26. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դեբետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դեբետ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.26-ում:»:

Հոդված 175.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.27-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.27. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դսեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դսեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.27-ում:»:

Հոդված 176.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.28-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.28. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Եղեգնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.28-ում:»:

Հոդված 177. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.29-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.29. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.29-ում:»:

Հոդված178.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.30-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.30. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեջան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեջան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.30-ում:»:

Հոդված 179.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.31-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.31. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.31-ում:»:

Հոդված 180.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.32-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.32. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լերմոնտովո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լերմոնտովո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.32-ում:»:

Հոդված 181. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.33-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.33. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լորուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լորուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.33-ում:»:

Հոդված 182. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.34-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.34. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.34-ում:»:

Հոդված 183. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.35-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.35. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լուսաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.35-ում:»:

Հոդված 184. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.36-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.36. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ծաղկաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ծաղկաշատ  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.36-ում:»:

Հոդված 185. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.37-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.37. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.37-ում:»:

Հոդված 186. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.38-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.38. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնառատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնառատ  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.38-ում:»:

Հոդված 187. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.39-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.39. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաճաճկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաճաճկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.39-ում:»:

Հոդված 188. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.40-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.40. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կուրթան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կուրթան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.40-ում:»:

Հոդված 189. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.41-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.41. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հագվի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հագվի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.41-ում:»:

Հոդված 190. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.42-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.42. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հալավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հալավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.42-ում:»:

Հոդված 191. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.43-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.43. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հաղպատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հաղպատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.43-ում:»:

Հոդված 192. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.44-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.44. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հոբարձի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հոբարձի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.44-ում:»:

Հոդված 193. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.45-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.45. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հովնանաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հովնանաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.45-ում:»:

Հոդված 194. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.46-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.46. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ղուրսալ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ղուրսալ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.46-ում:»:

Հոդված 195.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.47-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.47. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ճոճկան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ճոճկան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.47-ում:»:

Հոդված 196. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.48-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.48. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.48-ում:»:

Հոդված 197.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.49-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.49. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.49-ում:»:

Հոդված 198.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.50-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.50. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեղվահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեղվահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.50-ում:»:

Հոդված 199.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.51-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.51. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.51-ում:»:

Հոդված 200. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.52-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.52. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Այրում գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Այրում գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.52-ում:»:

Հոդված 201. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.53-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.53. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Պարնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Պարնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.53-ում:»:

Հոդված 202. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.54-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.54. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Յաղդան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Յաղդան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.54-ում:»:

Հոդված 203. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.55-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.55. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նեղոց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նեղոց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.55-ում:»:

Հոդված 204. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.56-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.56. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.56-ում:»:

Հոդված 205. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.57-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.57. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շահումյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.57-ում:»:

Հոդված 206. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.58-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.58. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.58-ում:»:

Հոդված 207. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.59-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.59. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շենավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.59-ում:»:

Հոդված 208.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.60-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.60. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.60-ում:»:

Հոդված 209.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.61-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.61. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պաղաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պաղաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.61-ում:»:

Հոդված 210. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.62-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.62. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պետրովկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պետրովկա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.62-ում:»:

Հոդված 211. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.63-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.63. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.63-ում:»:

Հոդված 212. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.64-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.64. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պուշկինո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պուշկինո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.64-ում:»:

Հոդված 213. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.65-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.65. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ջիլիզա գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.65-ում:»:

Հոդված 214. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.66-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.66. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարալանջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.66-ում:»:

Հոդված 215.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.67-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.67. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.67-ում:»:

Հոդված 216. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.68-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.68. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սվերդլով գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սվերդլով գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.68-ում:»:

Հոդված 217.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.69-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.69. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.69-ում:»:

Հոդված 218.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.70-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.70. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.70-ում:»:

Հոդված 219. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.71-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.71. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վարդաբլուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վարդաբլուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.71-ում:»:

Հոդված 220.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.72-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.72. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ուրասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ուրասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.72-ում:»:

Հոդված 221. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.73-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.73. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Փամբակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.73-ում:»:

Հոդված 222. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.74-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.74. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.74-ում:»:

Հոդված 223. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.75-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.75. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարինջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարինջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.75-ում:»:

Հոդված 224. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.76-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.76. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.76-ում:»:

Հոդված 225.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 16.77-րդ հոդվածով`

«Հոդված 16.77. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ֆիոլետովո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ֆիոլետովո գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.77-ում:»:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

14.07.2010
ՀՕ-114