Armenian      
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 10.07.2009

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 9-րդ բաժնի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
  «9. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ                
1.
Նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացում
ԿՄ
Բ
         
Վ
2
Տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝
ԿՄ
Բ
         
Վ
2.1.

2.2.

2.3.

տարրական ընդհանուր - 1-ին աստիճան

տարրական մասնագիտացված - 1-ին աստիճան

տարրական հատուկ - 1-ին աստիճան

               
3.
Հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝
ԿՄ
Բ
         
Վ
3.1.

3.2.

3.3.

հիմնական ընդհանուր - 2-րդ աստիճան

հիմնական մասնագիտացված - 2-րդ աստիճան

հիմնական հատուկ - 2-րդ աստիճան

               
4.
Միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝
ԿՄ
Բ
         
Վ
4.1.

4.2.

4.3.

միջնակարգ ընդհանուր - 3-րդ աստիճան

միջնակարգ մասնագիտացված - 3-րդ աստիճան

միջնակարգ հատուկ - 3-րդ աստիճան

             
 
 

»:

Հոդված 2. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 9-րդ բաժնի 5-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

23.07.2009
ՀՕ-163