Russian    
Քաղաքացիական օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 26.12.2008

Հոդված 1. Հայաuտանի Հանրապետության  1998 թվականի մայիuի 5-ի քաղաքացիական oրենuգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք)  169-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «եւ թաղային» բառերը:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «(Երեւանում` Երեւանի քաղաքապետի)» բառերը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում Երեւանում ավագանու առաջին ընտրությունների արդյունքով Երեւանի ավագանու անդամների ընտրվելու վերաբերյալ որոշման պաշտոնական հրապարակումից հետո` հաջորդ երկուշաբթի օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

15.01.2009
ՀՕ-14