Armenian   Russian    
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 21.08.2008

«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ կետի աղյուսակի 11-րդ բաժինը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«11. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
 
1. մաքսային պահեստներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների պահպանություն ԿՄ Բ - - - Հ Վ
2.  անմաքս առեւտրի խանութներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների իրացում ԿՄ Բ - - - Հ Վ
3. ազատ մաքսային պահեստներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների պահպանություն ԿՄ Բ - - - Հ Վ
4. մաքսային միջնորդական գործունեություն ԿՄ  Բ Ա - Ո Հ -
5. մաքսային փոխադրողի գործունեություն ԿՄ Բ Ա - - Հ -
6. մաքսային հսկողության տարածքների կազմակերպում ԿՄ Բ - - - Հ Վ
7.  ազատ տնտեսական գոտիների շահագործում ԿՄ Բ - - - Հ Վ
8. ազատ տնտեսական գոտիների կազմակերպում ԿՄ Բ - - - Հ Վ»:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

12.09.2008
ՀՕ-156