Armenian   Russian    
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 19.05.2008

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակում «16. Տրանսպորտի բնագավառ» բաժինը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
    «16. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ                
1. Կանոնավոր օդային հաղորդակցություն
ԿՄ
Բ
-
Փ
 -
Ո
Հ
-
2.
Երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության կազմակերպում
ԿՄ
Բ
Ա
Փ
 -
Ո
Հ
-
3.
Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեություն
ԿՄ
Բ
-
-
Մ
-
Հ
Վ
4.
Ընդհանուր օգտագործման ուղեւորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումների կազմակերպում
ԿՄ
Բ
-
-
-
-
-
-
5.
Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղեւորափոխադրումների կազմակերպում
ԿՄ
Բ
-
-
-
-
-
-»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

10.06.2008
ՀՕ-68