Armenian   Russian    
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 05.12.2006

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 հունիսի 2001թվականի, ՀՕ-193) 43-րդ հոդվածի երկրորդ մասի աղյուսակում «16. Տրանսպորտի բնա•ավառ» բաժինը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4-րդ եւ 5-րդ կետերով.
 
«4 Ընդհանուր օ•տա•ործման ուղեւորատար ավտոմոբիլային  տրանսպորտով  կանոնավոր  փոխադրումների կազմակերպում ԿՄ Բ  -   -   -   -   -   - 
Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով  ուղեւորափոխադրումների կազմակերպում ԿՄ Բ  -   -   -   -   -   -»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

21.12.2006
ՀՕ-239