Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.06.2006

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (7 նոյեմբերի 1995 թվականի, ՀՕ-18) Հավելված 2-ի` Հայաստանի Հանրապետության համայնքների եւ բնակավայրերի ցանկի Արագածոտնի մարզի 5, 9, 13, 16, 19, 25, 26, 34, 37, 62, 67, 72, 77, 94, 104,115-րդ տողերը, Արմավիրի մարզի 43-րդ եւ 88-րդ տողերը, Գեղարքունիքի մարզի 10, 27, 36, 58-րդ տողերը, Լոռու մարզի 26-րդ տողը, Կոտայքի մարզի 45-րդ եւ 58-րդ տողերը, Շիրակի մարզի 12, 22, 33, 65, 84, 95-րդ տողերը, Սյունիքի մարզի 9, 24, 26, 32, 38, 42, 60, 66, 76, 82, 83, 92, 94, 106-րդ տողերը եւ Տավուշի մարզի 30-րդ եւ 62-րդ տողերը համապատասխանաբար շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«

Մարզի անվանումը

Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

Արագածոտն

5. Ագարակավան

Ագարակավան գյուղ

 

9. Սադունց

Սադունց գյուղ

 

13. Մեծաձոր

Մեծաձոր գյուղ

 

16. Արագածավան

Արագածավան գյուղ

 

19. Թաթուլ

Թաթուլ գյուղ

 

25. Օթեւան

Օթեւան գյուղ

 

26. Արեւուտ

Արեւուտ գյուղ

 

34. Կանչ

Կանչ գյուղ

 

37. Ճարճակիս

Ճարճակիս գյուղ

 

62. Հակո

Հակո գյուղ

 

67. Դդմասար

Դդմասար գյուղ

 

72. Կայք

Կայք գյուղ

 

77. Շողակն

Շողակն գյուղ

 

94. Կանիաշիր

Կանիաշիր գյուղ

 

104. Վերին Սասնաշեն

Վերին Սասնաշեն գյուղ

 

115. Միջնատուն

Միջնատուն գյուղ

Արմավիր

43. Մայիսյան

Մայիսյան գյուղ

 

88. Ալաշկերտ

Ալաշկերտ գյուղ

Գեղարքունիք

10. Այգուտ

Այգուտ գյուղ
Ճապկուտ գյուղ

 

27. Գեղհովիտ

Գեղհովիտ գյուղ
Լեռնահովիտ գյուղ
Նշխարք գյուղ

 

36. Ծովասար

Ծովասար գյուղ

 

58. Կուտական

Կուտական գյուղ
Զառիվեր գյուղ

Լոռի

26. Անտառաշեն

Անտառաշեն գյուղ

Կոտայք

45. Մեղրաձոր

Մեղրաձոր գյուղ
Գոռգոչ գյուղ

 

58. Գետարգել

Գետարգել գյուղ

Շիրակ

12. Անիավան

Անիավան գյուղ

 

22. Նորշեն

Նորշեն գյուղ

 

33. Բյուրակն

Բյուրակն գյուղ

 

65. Հացիկ

Հացիկ գյուղ
Հացիկավան գյուղ

 

84. Բասեն

Բասեն գյուղ

 

95. Ջաջուռավան

Ջաջուռավան գյուղ

Սյունիք

9. Ալվանք

Ալվանք գյուղ

 

24. Ակներ

Ակներ գյուղ

 

26. Գեղի

Գեղի գյուղ
Գեղավանք գյուղ
Կարդ գյուղ
Կիցք գյուղ
Վերին Գեղավանք գյուղ
Քարուտ գյուղ

 

32. Տավրուս

Տավրուս գյուղ

 

38. Լեռնաձոր

Լեռնաձոր գյուղ
Կավճուտ գյուղ
Մուսալլամ գյուղ
Ներքին Գիրաթաղ գյուղ
Վերին Գիրաթաղ գյուղ

 

42. Աճանան

Աճանան գյուղ

 

60. Իշխանասար

Իշխանասար գյուղ

 

66. Նռնաձոր

Նռնաձոր գյուղ

 

76. Շուռնուխ

Շուռնուխ գյուղ
Աղբուլլաղ գյուղ
Վանանդ գյուղ
Ձորակ գյուղ

 

82. Սյունիք

Սյունիք գյուղ
Բարգուշատ գյուղ
Դիցմայրի գյուղ
Խորձոր գյուղ
Սզնակ գյուղ

 

83. Նժդեհ

Նժդեհ գյուղ
Ցղունի գյուղ

 

92. Վարդանիձոր

Վարդանիձոր գյուղ
Այգեձոր գյուղ
Թխկուտ գյուղ

 

94. Վարդավանք

Վարդավանք գյուղ

 

106. Նոր Աստղաբերդ

Նոր Աստղաբերդ գյուղ
Աջաբաջ գյուղ
Գետիշեն գյուղ
Ոչեթի գյուղ

Տավուշ

30. Տավուշ

Տավուշ գյուղ

 

62. Զորական

Զորական գյուղ

»։

Հոդված 2. Օրենքի Հավելված 2-ի Տավուշի մարզի բաժինը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով՝

«

Տավուշ

11 . Այրում

Այրում քաղաք

»:

Հոդված 3. Օրենքի Հավելված 2-ի Արագածոտնի մարզի 43-րդ տողը, Տավուշի մարզի 12-րդ տողը եւ Սյունիքի մարզի 59-րդ տողը ուժը կորցրած ճանաչել։

Հոդված 4. Օրենքի Հավելված 2-ի Սյունիքի մարզի Վերին Գիրաթաղ համայնքն ընդգրկել Լեռնաձորի համայնքում` որպես գյուղական բնակավայր, Վերին Գեղավանք եւ Քարուտ համայնքները ընդգրկել Գեղիի համայնքում՝ որպես գյուղական բնակավայրեր եւ այդ կապակցությամբ ուժը կորցրած ճանաչել Սյունիքի մարզի 93, 107 եւ 112-րդ տողերը։

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

04.07.2006
ՀՕ-147