Armenian      
Պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1996-1997 թվականների ծրագրի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՊԵՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 1996-1997 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 09.09.1996
Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման եւ ապապետականացման 1996-1997 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարել հետեւյալ լրացումները՝

ա) օրենքի 10 հոդվածը «փոփոխություններ» բառից հետո լրացնել «այդ թվում՝ ձեռնարկության գույքի գրավադրում» բառերով.

բ) օրենքով հաստատված ծրագրի՝ 1996 թվականի սեփականաշնորհման առաջարկվող թեթեւ արդյունաբերության պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների ցանկը լրացնել հետեւյալ ձեռնարկություններով՝
 
50101 Նուբարաշենի կոշիկի ֆաբրիկա ք. Երեւան, թաղ. Նուբարաշեն
ԲԱԲ
50102 Երեւանի կոշիկի «Մասիս» արդյունաբերաառեւտրական միավորում ք. Երեւան, Տյուլենինի 4
ԲԱԲ
գ) օրենքով հաստատված ծրագրի՝ 1996 թվականի սեփականաշնորհման առաջարկվող պարենի եւ մթերումների արդյունաբերության պետական ձեռնարկությունների եւ անավարտ շինարարության օբյեկտների ցանկը լրացնել հետեւյալ ձեռնարկություններով՝
 
50000 Երեւանի թ. 5 հացի գործարան Երեւան-69, Վերին Զեյթուն, Փարիզյան կոմունայի 22
ԲԱԲ
50001 Երեւանի թ. 6 հացի գործարան Երեւան-65, Շահումյանի շրջ., 15-րդ փող., 71
ԲԱԲ
50002 Երեւանի թ. 9 հացի գործարան Երեւան-59, Մանթաշյան 12
ԲԱԲ.
50003 Գավառի հացի գործարան Գավառ, Ազատության 4
ԲԱԲ
50004 Ստեփանավանի հացի գործարան Ստեփանավան, Թելմանի 2-րդ փոկուղի, 1
ԲԱԲ
50005 Գյումրիի հացի գործարան Գյումրի, Ֆրունզեի 342 ԲԱԲ
50006 Հրազդանի հացի գործարան Հրազդան, Հացագործների 9 ԲԱԲ
50007 Արտաշատի հացի գործարան Արտաշատ, Աթաբեկյան փող. ԲԱԲ
50008 Դիլիջանի հացի գործարան Դիլիջան, Սայաթ-Նովայի 37 ԲԱԲ
50009 Կապանի հացի գործարան Կապան, Լենինի 9 ԲԱԲ

Հոդված 2.
Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝ Լ. Տեր-Պետրոսյան

04 հոկտեմբերի 1996թ.
ք. Երեւան
ՀՕ-77