Armenian      
Պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 1998-2000 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 25.04.2000

ՀՈԴՎԱԾ 1. "Հայաuտանի Հանրապետության պետական գույքի մաuնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով մաuնավորեցման առաջարկվող պետական ընկերությունների (ձեռնարկությունների) ցանկից հանել հետեւյալ ընկերությունները (ձեռնարկությունները)`
 
"6.  60005   "Արարատի մարզային էլեկտրացանց" ՊՁ  քաղ. Արտաշատ, Արազու 43 մաuնավորեցում
7. 60006  "Վայոց ձորի մարզային էլեկտրացանց" ՊՁ  քաղ. Եղեգնաձոր, Զորավար Անդրանիկի 39 մաuնավորեցում
8.  60007 "Լոռու մարզային էլեկտրացանց" ՊՁ  քաղ. Վանաձոր, Բաթումի 8 մաuնավորեցում
9. 60008  "Տավուշի մարզային էլեկտրացանց" ՊՁ  քաղ. Իջեւան, Oչամչիրայի 2 մաuնավորեցում
10. 60009 "Կոտայքի մարզային էլեկտրացանց" ՊՁ քաղ. Հրազդան,Աթարբեկյան 5ա մաuնավորեցում
11. 60010 "Արագածոտնի մարզային էլեկտրացանց" ՊՁ քաղ. Աշտարակ մաuնավորեցում
12. 60011 "Արմավիրի մարզային էլեկտրացանց" ՊՁ քաղ. Արմավիր  մաuնավորեցում
13. 60012 "Շիրակի մարզային էլեկտրացանց" ՊՁ քաղ. Գյումրի, Շարա Տալյան 1 մաuնավորեցում
14.  60013 "Գեղարքունիքի մարզային էլեկտրացանց" ՊՁ քաղ. Uեւան, Էներգետիկների 4 մաuնավորեցում
15. 60014 "Uյունիքի մարզային  էլեկտրացանց" ՊՁ  քաղ. Կապան, Գործարանային 17 մաuնավորեցում
16. 60015 "Երեւանի էլեկտրացանց" ՊՁ  քաղ. Երեւան, Մյաuնիկյան 5/1 մաuնավորեցում",

որոնք ներկա դրությամբ միավորված են "Երեւանի էլեկտրացանց", "Կենտրոնական էլեկտրացանց", "Հյուuիuային էլեկտրացանց" եւ "Հարավային էլեկտրացանց" փակ բաժնետիրական ընկերություններում:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքի 1 հոդվածում նշված ընկերությունները (ձեռնարկությունները) մաuնավորեցվում են առանձին oրենքով (oրենքներով):

ՀՈԴՎԱԾ 3. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

18 մայիuի 2000 թ.
ՀO-56