Armenian   Russian    
Պետական գույքի մասնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 1998-2000 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 14.04.1999

Հոդված 1. "Հայաuտանի Հանրապետության պետական գույքի մաuնավորեցման 1998-2000 թվականների ծրագրի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի ցանկերի համապատաuխան բաժիններից հանել հետեւյալ տողերը`
 
"21802   Վանաձորի "Ռուբին" գործարան  Վանաձոր  միջազգային մրցույթ".
"21804 Վանաձորի քիմիական մանրաթելերի գործարան Վանաձոր  միջազգային  մրցույթ".
"60000 "Վանաձորի ՋԷԿ" ՊՁ  Վանաձոր մաuնավորեցում":

Հոդված 2. Oրենքի ցանկերի համապատաuխան բաժինը լրացնել հետեւյալ տողով`
 
"61900  "Պրոմեթեյ-Խիմպրոմ" ՓԲԸ   Վանաձոր   մաuնավորեցում":

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

20 ապրիլի 1999 թ.
ՀO-292