Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏ ԱՆՑԿԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 27.12.1995

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 1995 թվականի տարեկան հաշվետվության աուդիտ անցկացնող կազմակերպություն հաստատել «KPMC» ընկերությունը (Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյան Թագավորություն)։

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝ Լ.ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

23 հունվարի 1996 թ.
քաղ. Երեւան
ՀՕ-28