Armenian   Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԿՈՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 05.05.1998
Ակցիզային հարկի գծով «Երեւանի կոնյակի գործարան» փակ բաժնետիրական ընկերության 1998 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ ունեցած 731084,7 հազար դրամ ապառքից 365542,4 հազար դրամի վճարման ժամկետ սահմանել 1998 թվականի հունիսի 30-ը, իսկ 365542,3 հազար դրամի վճարման ժամկետ՝ 1998 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: 
  
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ՝  Ռ. Քոչարյան

28 մայիսի 1998 թ.
ՀՕ-218