Armenian   Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ , ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 28.04.2004
Հաստատել մշակույթի պահպանման, տարածման եւ զարգացման 2004 թվականի պետական տարեկան ծրագիրը: 


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

29.05.2004
ՀՕ-71