Russian    
Մաքսային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 31.03.2003


 Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի (6 հուլիսի 2000 թվականի, ՀՕ-83) 102-րդ հոդվածի աղյուսակում «Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի» եւ «Ապրանքի նկարագիրը» սյունակները շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝
«ա)
 
Ծ ածկագիրն ըստ

ԱՏԳԱԱ-ի

Ապրանքի նկարագիրը
Ներմուծում Արտահանում
01 Կենդանի կենդանիներ
0
0
02 Միս եւ մսի սննդային ենթամթերքներ
10
0
03 Ձկներ եւ խեցգետնանմաններ, կակղամորթեր եւ ջրային այլ անողնաշարավորներ
10
0
0301 Կենդանի ձուկ
0
0
04 Կաթնամթերք, թռչնի ձու, բնական մեղր, կենդանական ծագման սննդամթերքներ՝ այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված
10
0
0408 11 ձվի դեղնուց չորացրած
0
0
05 Կենդանական ծագում ունեցող մթերքներ` այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված 
10
0
06 Կենդանի ծառեր եւ այլ բույսեր, սոխուկներ, արմատներ եւ բույսերի նմանատիպ այլ մասեր, կտրված ծաղիկներ եւ դեկորատիվ կանաչ
10
0
07 Բանջարեղեն եւ որոշ ուտելի արմատապտուղներ եւ պալարապտուղներ
10
0
0701 10 000 կարտոֆիլի սերմացու, թարմ կամ պաղեցրած
0
0
08 Ուտելի մրգեր եւ ընկույզներ, ցիտրուսային մշակաբույսերի եւ սեխի կեղեւներ եւ կճեպներ
10
0
09 Սուրճ, թեյ, մատե կամ պարագվայական թեյ եւ համեմունքներ
10
0
10 Հատիկաբույսեր
0
0
11 Ալրաղացա-ձավարային արդյունաբերության արտադրանք, ածիկ, օսլա, ինուլին, հացահատիկային սոսնձանյութ
10
0
1107 Ածիկ` բոված կամ չբոված
0
0
1108 Օսլա, ինուլին
0
0
1109 00 000 հացահատիկային սոսնձանյութ՝ չոր կամ խոնավ
0
0
12 Յուղատու սերմեր եւ պտուղներ, այլ սերմեր, պտուղներ եւ հատիկներ, դեղաբուjսեր եւ բույսեր տեխնիկական նպատակների համար, ծղոտ եւ անասնակեր 
0
0
1206 00 արեւածաղկի սերմեր` կոտորակված կամ չկոտորակված
10
0
13 Դոժխեժ բնական չմաքրված, բուսախեժեր, խեժեր եւ այլ բուսական հյութեր եւ լուծամզուքներ (էքստրակտներ )
0
0
1302 Բուսական հյութեր եւ լուծամզուքներ, պեկտինային նյութեր, պեկտինատներ եւ պեկտատներ, ագար-ագար եւ այլ սոսինձներ եւ բուսական ծագման խտարարներ՝ տեսքափոխված կամ չտեսքափոխված
10
0
14 Հյուսածո արտադրանքի պատրաստման համար բուսական նյութեր, բուսական ծագում ունեցող այլ մթերքներ՝ այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված
0
0
15 Կենդանական կամ բուսական ծագում ունեցող ճարպեր եւ յուղեր եւ դրանց ճեղքումից ստացվող նյութեր, պատրաստի սննդայուղեր, բուսական կամ կենդանական ծագում ունեցող մոմեր
10
0
1515 30 100 գերչակի յուղ եւ դրա թորամասեր, ամինոունդեկանային թթվի արտադրության համար՝ սինթետիկ մանրաթելի կամ արհեստական պոլիմերային նյութերի արտադրության մեջ օգտագործելու համար
0
0
16 Պատրաստի մթերքներ մսից, ձկից կամ խեցգետնանմաններից, կակղամորթերից կամ ջրային այլ անողնաշարավորներից 
10
0
17 Շաքար եւ հրուշակեղեն շաքարից 
10
0
1703 Մաթ՝ ստացված շաքարից առանձնացման կամ զտման արդյունքում
0
0
18 Կակաո եւ դրանից մթերքներ
10
0
1801 00 000 կակաո հատիկավոր, ամբողջական կամ կոտորակված, հում կամ բոված
0
0
19 Պատրաստի մթերքներ հացաբույսերի հատիկներից, ալյուրից, օսլայից կամ կաթից, հրուշակեղենի արտադրանք ալյուրից
0
0
1902 Մակարոնային արտադրանք, ջերմամշակման ենթարկված կամ չենթարկված, խորիզով (մսից կամ այլ մթերքներից) կամ առանց խորիզի, կամ պատրաստված այլ եղանակով՝ ինչպիսիք են սպագետին, մակարոնը, լապշան, կոտոշիկները, ռավիոլին, կաննելլոնին, կուսկուսը` սննդի մեջ օգտագործման համար պատրաստի կամ ոչ պատրաստի վիճակում
10
0
1904 Պատրաստի սննդամթերք, ստացված հացաբույսերի հատիկների կամ հացահատիկային մթերքների փքեցմամբ կամ բովմամբ (օրինակ՝ եգիպտացորենի փաթիլները), հատիկաբույսեր հատիկի կամ փաթիլների տեսքով (բացի եգիպտացորենի հատիկը)՝ այլ եղանակով մշակված (բացառությամբ մանր եւ խոշոր աղացված ալյուրը, ձավարը) նախապես խաշված կամ այլ եղանակով պատրաստված, այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված
10
0
1905 31 քաղցր չոր թխվածքաբլիթ 
10
0
1905 32 վաֆլի եւ վաֆլու շերտեր
10
0
20 Մթերք`, բանջարեղենի, մրգերի, ընկույզների կամ բույսերի այլ մասերի վերամշակումից ստացվող
10
0
21 Սննդամթերք` տարբեր 
10
0
2102 Խմորիչներ (ակտիվ կամ ոչ ակտիվ)
0
0
22 Ալկոհոլային, ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, քացախ
10
0
23 Սննդաարդյունաբերության մնացորդներ եւ թափոններ, կենդանիների համար պատրաստի կերեր
0
0
2309 10 շների կամ կատուների համար կեր՝ բաժնեծրարված մանրածախ վաճառքի համար 
10
0
24 Ծխախոտ եւ ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինողներ
0
0
2402 Սիգարներ, ծայրը կտրած սիգարներ, սիգարելլաներ (բարակ սիգարներ) եւ սիգարետներ՝ ծխախոտով կամ դրա փոխարինիչներով 
10
0
25 Աղ, ծծումբ, հող եւ քար, ծեփագործական նյութեր,կիր եւ ցեմենտ 
0
0
2501 00 910 աղ՝ սննդի մեջ օգտագործման համար 
10
0
2515 Մարմար, տրավերտին կամ կրաքարային տուֆ, էկաուսին եւ այլ կրաքարեր հուշարձանների կամ շինարարության համար 2.5 գ/սմ3 կամ ավելի տեսակարար կշռով, եւ ալեբաստր` խոշոր կոտորակված կամ չկոտորակված, սղոցված կամ չսղոցված, կամ այլ եղանակով բլոկների կամ ուղղանկյուն (ներառյալ` քառակուսին) սալերի մասնատված
10
0
2516 Գրանիտ, ծիրանաքար, բազալտ, ավազաքար եւ այլ քարեր՝ հուշարձանների կամ շինարարության համար, խոշոր կոտորակված կամ չկոտորակված, սղոցված կամ չսղոցված, կամ այլ կերպ բլոկների կամ ուղղանկյուն (ներառյալ` քառակուսին) սալերի մասնատված
10
0
2518 Դոլոմիտ՝ կալցինացված կամ չկալցինացված, թանձրացած կամ չթանձրացած, ներառյալ` դոլոմիտը խոշոր կոտորակված կամ սղոցված, կամ այլ եղանակով բլոկների կամ ուղղանկյուն (ներառյալ` քառակուսին) սալերի մասնատված. դոլոմիտային խծուծված խառնուրդ
10
0
2523 Պորտլանդցեմենտ, կավահողային ցեմենտ, խարամային ցեմենտ, սուպերսուլֆատային ցեմենտ եւ համանման հիդրավլիկ ցեմենտներ՝ չներկված կամ ներկված, պատրաստի կամ թրծված բովախառնուրդի ձեւով
10
0
26 Հանքաքար, մոխիր, խարամ
0
0
27 Հանքային վառելիք, նավթ եւ նավթավերամշակման արտադրանք, բիտումացված նյութեր, հանքային մոմեր
0
0
28 Անօրգանական քիմիայի արտադրանք, թանկարժեք մետաղների, հազվագյուտ մետաղների, ռադիոակտիվ տարրերի (էլեմենտների) եւ իզոտոպների օրգանական եւ անօրգանական միացություններ 
0
0
29 Օրգանական քիմիական միացություններ
0
0
30 Դեղագործական արտադրանք
0
0
31 Պարարտանյութեր
0
0
32 Դաբաղման եւ ներկման լուծամզուքներ (էքստրակտներ), տանիններ եւ դրանց ածանցյալներ, ներկանյութեր, պիգմենտներ եւ այլ ներկող նյութեր, ներկեր ու լաքեր, մածիկներ եւ այլ մաստիկա, թանաք, տպագրական ներկ, տուշ
0
0
33 Եթերայուղեր եւ ռետինոիդներ, օծանելիքային, կոսմետիկական եւ հարդարման միջոցներ 
0
0
34 Օճառ, մակերեւութային ակտիվ օրգանական նյութեր, լվացող միջոցներ, օծող նյութեր, արհեստական եւ պատրաստի մոմանյութեր, մաքրման կամ փայլեցման համար բաղադրություներ, մոմեր եւ նմանատիպ արտադրանք, ծեփման համար մածուկներ, պլաստիլին, «ատամնաբուժական մոմ» եւ գիպսի հիմքով ատամնաբուժական բաղադրություններ
0
0
35 Սպիտակուցային նյութեր, վերափոխված (մոդիֆիկացված) օսլաներ, սոսինձներ, խմորիչներ (ֆերմենտներ)
0
0
36 Պայթուցիկ նյութեր, պիրոտեխնիկական արտադրանք, լուցկի, հրակիր համահալվածքներ, որոշ այրվող նյութեր
0
0
37 Լուսանկարչական եւ կինո-ապրանքներ
0
0
38 Քիմիական այլ արտադրանք
0
0
39 Պլաստմասսա եւ պլաստմասսայե արտադրանք
0
0
3917 Պլաստմասսայե խողովակներ, փողրակներ, ճկափողեր եւ դրանց կցամասեր (օրինակ՝ միացումներ, արմունկներ, կցաշուրթեր)
10
0
3917 10 արհեստական թաղանթներ (երշիկեղենի համար)` պնդեցված պրոտեիններից կամ թաղանթանյութերից
0
0
3917 21 100 էթիլենի պոլիմերներից կոշտ խողովակներ, փողրակներ եւ ճկափողեր անկարան եւ կտրված հատվածներ, որոնց երկարությունը գերազանցում է լայնական կտրվածքի առավելագույն չափը, մշակված կամ չմշակված մակերեւույթով, սակայն որեւէ այլ մշակման չենթարկված 
0
0
3917 21 910 էթիլենի պոլիմերներից այլ կոշտ խողովակներ, փողրակներ եւ ճկափողեր տեղակայված կցամասերով՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
3917 22 910 պրոպիլենի պոլիմերներից այլ կոշտ խողովակներ, փողրակներ եւ ճկափողեր, տեղակայված կցամասերով՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար 
0
0
3917 23 100 վինիլքլորիդի պոլիմերներից կոշտ խողովակներ, փողրակներ եւ ճկափողեր անկարան եւ կտրված հատվածներ, որոնց երկարությունը գերազանցում է լայնական կտրվածքի առավելագույն չափը, մշակված կամ չմշակված մակերեւույթով, սակայն որեւէ այլ մշակման չենթարկված
0
0
3917 23 910 վինիլքլորիդի պոլիմերներից այլ կոշտ խողովակներ, փողրակներ, ճկափողեր՝ տեղակայված կցամասերով քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
3917 29 910 այլ պլաստմասսաներից այլ կոշտ խողովակներ, փողրակներ եւ ճկափողեր, տեղակայված կցամասերով՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
3917 31 100 ճկուն խողովակներ, փողրակներ եւ ճկափողեր՝ տեղակայված կցամասերով 27,6 ՄՊա ճնշմանը դիմացող, քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
3917 32 910 այլ արհեստական թաղանթներ երշիկեղենի համար անկար եւ կտրատված հատվածներ, որոնց երկարությունը գերազանցում է լայնական կտրվածքի առավելագույն չափը, մշակված կամ չմշակված մակերեւույթով, սակայն որեւէ այլ մշակման չենթարկված
0
0
3917 33 100 կցամասերով, այլ նյութերի հետ չամրանավորված կամ չհամակցված պլաստմասսայե այլ ճկուն խողովակներ, , փողրակներ եւ ճկափողեր, որոնք դիմանում են մինչեւ 27.6 ՄՊա ճնշմանը տեղակայված կցամասերով ՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
3917 39 910 պլաստմասսայե այլ խողովակներ, փողրակներ եւ ճկափողեր՝ տեղակայված կցամասերով՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
3917 40 100 պլաստմասսայե կցամասեր` քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
3922 Պլաստմասսայե լոգնոցներ, ցնցուղներ, կոնքեր ջրի հոսքի համար, կոնքեր լվացվելու համար, բիդեներ, զուգարանակոնքեր, դրանց համար նստոցներ ու կափարիչներ, ջրթափ բաքեր եւ համանման սանիտարատեխնիկական ապրանքներ
10
0
3923 Պլաստմասսայե իրեր ապրանքների տեղափոխման կամ փաթեթավորման համար՝ խցաններ, կափարիչներ, թասակներ եւ այլ իրեր խցանման համար
10
0
3924 Պլաստմասսայե ճաշի եւ խոհանոցային սպասք, տնային գործածության այլ իրեր եւ հարդարման առարկաներ
10
0
3925 Պլաստմասսայե շինարարական դետալներ այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված 
10
0
3926 Պլաստմասսայե այլ իրեր եւ 3901-3914 ապրանքային դիրքերի այլ նյութերից իրեր
10
0
3926 90 100 պլաստմասսայե այլ իրեր եւ 3901-3914 ապրանքային դիրքերի այլ նյութերից իրեր, տեխնիկական նպատակների համար, այլ՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար 
0
0
40 Կաուչուկ, ռետին եւ դրանցից իրեր 
0
0
4011 10 000 օդաճնշական ռետինե նոր անվադողեր եւ դողածածկաններ` մարդատար ավտոմեքենաների համար (ներառյալ` բեռնա-մարդատար ավտոֆուրգոնները եւ սպորտային ավտոմեքենաները)
10
0
4012 11 000 օդաճնշական ռետինե անվադողեր եւ դողածածկաններ` վերականգնված, մարդատար ավտոմեքենաների համար (ներառյալ` բեռնա-մարդատար ավտոֆուրգոնները եւ սպորտային ավտոմեքենաները)
10
0
4012 12 000 օդաճնշական ռետինե անվադողեր եւ դողածածկաններ` վերականգնված, ավտոբուսների կամ բեռների փոխադրման եւ շարժիչային տրանսպորտային միջոցների համար
10
0
4012 20 900 այլ օդաճնշական անվադողեր եւ դողածածկաններ՝ օգտագործված 
10
0
4013 10 100 ռետինե օդախցիկներ մարդատար ավտոմեքենաների համար (ներառյալ` բեռնամարդատար ավտոֆուրգոնները եւ սպորտային ավտոմեքենաները)
10
0
4015 19 100 տնտեսական ձեռնոցներ վուլկանացված ռետինից
10
0
4015 19 900 այլ ձեռնոցներ, թաթմաններ եւ կիսաձեռնոցներ` վուլկանացված ռետինից
10
0
4015 90 000 հագուստ եւ հագուստի պարագաներ (բացի ձեռնոցներից, թաթմաններից եւ կիսաձեռնոցներից) վուլկանացված ռետինից, բացի կոշտ ռետինից, տարբեր նպատակների համար
10
0
4016 91 000 հատակի ծածկոցներ եւ գորգիկներ, վուլկանացված ռետինից, բացի կոշտ ռետինից
10
0
4016 92 000 գրասենյակային ռետիններ (լաստիկներ)
10
0
41 Անմշակ կաշվե հումք (բացի բնական մորթուց) եւ կաշի
0
0
42 Իրեր կաշվից, թամբի սարքեր եւ լծասարքեր, ճամփորդական պարագաներ, կանացի պայուսակներ եւ դրանց համանման ապրանքներ, կենդանիների աղիներից իրեր (բացի շերամաորդի մանրաթելից)
10
0
43 Բնական եւ արհեստական մորթի, դրանից իրեր 
0
0
4303 Հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ եւ այլ իրեր բնական մորթուց
10
0
44 Փայտանյութ եւ դրանից արտադրատեսակներ, փայտածուխ
0
0
45 Խցան եւ դրանից իրեր
0
0
46 Ծղոտից եւ հյուսելու համար այլ նյութերից իրեր, զամբյուղային եւ հյուսածո իրեր
10
0
47 Խյուս` փայտանյութից կամ այլ թելքավոր ցելյուլոզային նյութերից, վերականգնված թուղթ կամ ստվարաթուղթ (թղթի թափոններ)
0
0
48 Թուղթ եւ ստվարաթուղթ, իրեր թղթե զանգվածից, թղթից կամ ստվարաթղթից
0
0
4818 Զուգարանի եւ համանման թուղթ, թաղանթանյութի բամբակ կամ թաղանթանյութի մանրաթելից պաստառ՝ տնտեսական, կենցաղային կամ սանիտարահիգիենիկ նշանակության գլանափաթեթներով 36 սմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ կամ կտրտած ըստ չափի կամ ձեւի. թաշկինակներ, գեղարարային անձեռոցիկներ, սրբիչներ, սփռոցներ, սեղանի անձեռոցիկներ, մանկական խանձարուրներ, վիրախծուծներ, սավաններ եւ տնտեսական, կենցաղային, սանիտարահիգիենիկ կամ բժշկական նշանակության այլ ապրանք, հագուստեղեն եւ դրա պարագաներ եւ զարդեր` թղթանյութից, թղթից, թաղանթանյութի բամբակից կամ թաղանթանյութի մանրաթելի պաստառից
10
0
4819 Ստվարաթղթե մեծ տուփեր, արկղեր, տուփեր, պարկեր, պայուսակներ եւ այլ փաթեթավորման համար տարողություններ` թղթից, թաղանթանյութի բամբակից կամ թաղանթանյութի մանրաթելի պաստառից, տուփեր քարտարանների համար, նամակարկղեր եւ համանման իրեր թղթից կամ ստվարաթղթից՝ օգտագործվող հիմնարկություններում, խանութներում կամ համանման նպատակներով
10
0
49 Տպագրված գրքեր, թերթեր, պոլիգրաֆիական արդյունաբերության վերարտադրություններ եւ այլ արտադրանք, ձեռագրեր, մեքենագիր տեքստեր եւ պլաններ
0
0
50 Մետաքս 
10
0
5002 00 000 հումք-մետաքս (չոլորած)
0
0
5004 00 մետաքսաթել (բացառությամբ՝ մանվածքը մետաքսի մնացորդներից) չբաժնեծրարված` մանրածախ վաճառքի համար 
0
0
5005 00 մանվածք մետաքսի մնացորդներից՝ չբաժնեծրարված մանրածախ վաճառքի համար 
0
0
5006 00 մետաքսե թել եւ մետաքսե թափոններից մանվածք՝ բաժնեծրարված մանրածախ վաճառքի համար, շերամի բնաթելից թելք
0
0
5007 10 000 գործվածք` մետաքսի սանրագզվածքից
0
0
5007 20 այլ գործվածքներ` պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի մետաքսե թելեր կամ մետաքսե թափոններ, բացի մետաքսի սանրագզվածքից
0
0
5007 90 այլ գործվածքներ՝ մետաքսե թելերից կամ մետաքսի թափոններից
0
0
51 Բուրդ, կենդանիների նուրբ կամ կոշտ մազ, ձիու մազից մանվածք եւ գործվածք
0
0
52 Բամբակ
0
0
53 Այլ բուսական տեքստիլ թելեր, թղթե թելեր եւ գործվածք թղթե թելերից
0
0
54 Քիմիական թելեր
0
0
5407 Գործվածք` սինթետիկ համալիր թելերից, ներառյալ գործվածքները՝ պատրաստվող 5404 ապրանքային դիրքում դասակարգվող նյութերից
10
0
5407 10 000 գործվածքներ՝ պատրաստվող նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդներից կամ պոլիեթերների բարձր ամրության թելերից
0
0
5407 20 գործվածքներ՝ պատրաստվող հարթ կամ նմանատիպ թելերից
0
0
5407 30 000 գործվածքներ՝ հիշատակված XI բաժնի 9-րդ ծանոթության մեջ
0
0
5407 41 000 սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր
0
0
5407 42 000 ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր
0
0
5407 43 000 տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր
0
0
5407 44 000 տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր
0
0
5407 51 000 սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի տեքստուրիրացված պոլիեթերային թելեր
0
0
5407 52 000 ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի տեքստուրիրացված պոլիեթերային թելեր
0
0
5407 53 000 տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի տեքստուրիրացված պոլիեթերային թելեր
0
0
5407 54 000 տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի տեքստուրիրացված պոլիեթերային թելեր
0
0
5407 61 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի չտեքստուրիրացված պոլիեթերային թելեր
0
0
5407 69 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի չտեքստուրիրացված պոլիեթերային թելեր՝ այլ
0
0
5407 71 000 սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի սինթետիկ թելեր
0
0
5407 72 000 ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի սինթետիկ թելեր
0
0
5407 73 000 տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի սինթետիկ թելեր
0
0
5407 74 000 տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի սինթետիկ թելեր
0
0
5407 81 000 սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.%ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված
0
0
5407 82 000 ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.%ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված 
0
0
5407 83 000 տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.%ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված
0
0
5407 84 000 տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.%ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված
0
0
5407 91 000 այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված
0
0
5407 92 000 այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ ներկված
0
0
5407 93 000 այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ տարբեր գույնի թելերից
0
0
5407 94 000 այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ տպվածքով
0
0
5408 Գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից, ներառյալ գործվածքները՝ պատրաստվող 5405 ապրանքային դիրքում դասկարգվող նյութերից
10
0
5408 10 000 գործվածքներ բարձր ամրության վիսկոզային թելերից
0
0
5408 21 000 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված
0
0
5408 22 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ ներկած
0
0
5408 23 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ տարբեր գույնի թելերից
0
0
5408 24 000 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ տպվածքով
0
0
5408 31 000 այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված
0
0
5408 32 000 այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ ներկված
0
0
5408 33 000 այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ տարբեր գույնի թելերից
0
0
5408 34 000 այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ տպվածքով
0
0
55 Քիմիական թելեր 
0
0
56 Բամբակ, թաղիք կամ նրբաթաղիք եւ չգործված կտորեղեն, հատուկ մանվածք, լարաններ, ճոպաններ, պարաններ
0
0
57 Գորգեր եւ հատակի այլ մանածագործական ծածկոցներ
10
0
58 Հատուկ գործվածքներ, թափակար նրբախավով գործվածքներ, ժանյակներ, գոբելեններ, զարդարման նյութեր, ասեղնագործվածքներ
10
0
5801 Գործվածքներ խավավոր եւ գործվածքներ թավաթելից, բացի 5802 եւ 5806 ապրանքային դիրքերի գործվածքներից
0
0
5802 Գործվածքներ, խավավոր սրբիչային եւ համանման խավավոր գործվածքներ, բացի 5806 ապրանքային դիրքի նեղ գործվածքներից, թափակար նրբախավով գործվածքներ, բացի 5703 ապրանքային դիրքի արտադրատեսակներից
0
0
5803 Գործվածքներ ոլորազարդ (ցանցկեն) հյուսվածքով, բացի 5806 ապրանքային դիրքի նեղ գործվածքներից
0
0
5804 10 շղարշ եւ այլ ցանցահյուս պաստառներ
0
0
5804 21 ժանյակներ մեքենայական գործվածքի՝ քիմիական թելերից
0
0
5804 29 ժանյակներ մեքենայական գործվածքի՝ այլ մանածագործական նյութերից
0
0
5804 30 000 ժանյակներ ձեռքով գործված
0
0
5805 00 000 որմնագորգեր ձեռքով գործված` բելգիական, օբյուսոնյան, բովե եւ համանման որմնագորգերի տիպի եւ որմնագորգեր ասեղով կարված (օրինակ` հարթակարով, խաչակարով), պատրաստի կամ ոչ պատրաստի
0
0
5806 10 000 խավավոր գործվածքներ (ներառյալ սրբիչային նրբախավավորները եւ նմանատիպ նրբախավավոր գործվածքները) եւ տրեզային գործվածքներ
0
0
5806 20 000 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 5 զանգվ.% կամ ավելի առաձգական կամ ռետինե թելեր
0
0
5806 31 000 այլ գործվածքներ բամբակե մանվածքից
0
0
5806 32 այլ գործվածքներ քիմիական թելերից
0
0
5806 39 000 այլ գործվածքներ այլ մանածագործական նյութերից
0
0
5806 40 000 անմիջնաթելային գործվածքներ` սոսնձմամբ ամրացված (բոլդյուկ)
0
0
5807 10 պիտակներ, խորհրդանշաններ եւ նմանատիպ արտադրանք մանածագործական նյութերից` կտորներով, ժապավեններով կամ ըստ ձեւի կամ չափի ձեւված, բայց չասեղնագործված
0
0
5807 90 այլ պիտակներ, խորհրդանշաններ եւ նմանատիպ արտադրանք մանածագործական նյութերից` կտորներով, ժապավեններով կամ ըստ ձեւի կամ չափի ձեւված, բայց չասեղնագործված
0
0
5808 10 000 ժապավենաթել՝ հյուսված կտորով
0
0
5808 90 000 այլ ժապավենաթել՝ հյուսված կտորով
0
0
5809 00 000 գործվածքներ մետաղական թելերից եւ գործվածքներ մետաղացված թելերից՝ 5605 ապրանքային դիրքի, օգտագործվող հագուստեղենում, որպես կահույքի գործվածք կամ համանման նպատակներով, այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված
0
0
5810 10 ասեղնագործվածք` առանց տեսանելի հիմքի
0
0
5810 91 այլ ասեղնագործվածք` բամբակե մանվածքից
0
0
5810 92 այլ ասեղնագործվածք` քիմիական թելերից
0
0
5810 99 այլ ասեղնագործվածք` այլ մանածագործական նյութերից
0
0
5811 00 000 մգդակած մանածագործական նյութեր կտորով` բաղկացած մեկ կամ մի քանի մանածագործական նյութերի շերտերից, միացված փափուկ միջադիր շերտով՝ կարով կամ այլ եղանակով, բացի 5810 ապրանքային դիրքի ասեղնագործվածքներից
0
0
59 Մանածագործական նյութեր, ներծծված ծածկույթով կամ երկտակված, տեխնիկական նշանակության մանածագործական արտադրանք
0
0
5904 Լինոլեում` ըստ ձեւի ձեւված կամ չձեւված, հատակի ծածկույթներ մանածագործական հիմքով, ըստ ձեւի ձեւված կամ չձեւված
10
0
60 Տրիկոտաժե պաստառներ մեքենայագործ կամ ձեռագործ 
0
0
61 Տրիկոտաժե հագուստի իրեր եւ պարագաներ` մեքենայագործ կամ ձեռագործ
10
0
62 Հագուստի իրեր եւ պարագաներ, բացի մեքենայագործ կամ ձեռագործ տրիկոտաժեղենից
10
0
63 Այլ պատրաստի մանածագործական արտադրանք, լրակազմեր, հագուստ եւ մանածագործական արտադրանք՝ նախկինում օգտագործված, լաթեղեն
10
0
64 Կոշկեղեն, զանկապաններ եւ նմանատիպ իրեր, դրանց մասեր
10
0
6406 Կոշիկի մասեր (ներառյալ` կոշկերեսը, ամրացված կամ չամրացված հիմնական միջատակով), հանովի միջատակեր, կրնկամասեր եւ նմանատիպ իրեր, զանկապաններ եւ նմանատիպ իրեր եւ դրանց մասեր
0
0
65 Գլխարկներ եւ դրանց մասեր
10
0
66 Անձրեւային հովանոցներ, արեւապաշտպան հովանոցներ, ձեռնափայտեր, ձեռնափայտ աթոռներ, ճիպոտներ, ձիավարության մտրակներ եւ դրանց մասեր
10
0
67 Մշակված փետուրներ եւ բմբուլ, իրեր` փետուրներից կամ բմբուլից, արհեստական ծաղիկներ, մարդու մազերից պատրաստված իրեր
10
0
68 Արտադրանք քարից, գիպսից, ցեմենտից, ասբեստից, փայլարից կամ նմանատիպ նյութերից
10
0
6812 90 100 քաղաքացիական ավիացիայի համար նախատեսված եւ 6812 դիրքին դասվող այլ ծածկագրերում չնշված ասբեստային մշակված մանրաթել. խառնուրդներ՝ ասբեստի կամ ասբեստի եւ մագնեզիումի կարբոնատի հիմքով. ապրանքներ այդ խառնուրդներից կամ ասբեստից (օրինակ` թելեր, գործվածքներ, հագուստեղեն, գլխարկներ, կոշկեղեն, ներդիրներ), ամրանավորված կամ չամրանավորված, բացի 6811 կամ 6813 ապրանքային դիրքի ապրանքներից
0
0
6813 10 100 արգելակոճղի պահպանակ ասբեստի կամ այլ հանքային նյութերի հիմքով` քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
6813 90 100 ֆրիկցիոն նյութեր եւ դրանցից արտադրատեսակներ ասբեստի կամ այլ հանքային նյութերի հիմքով, այլ` քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
69 Խեցեգործական արտադրատեսակներ
10
0
70 Ապակի եւ ապակուց պատրաստված արտադրատեսակներ
0
0
7004 Ապակի ձգված եւ փչված, թերթերով, գլանով, անդրադարձնող, կամ չանդրադարձնող շերտով, բայց չմշակված որեւէ այլ եղանակով 
10
0
7005 Ապակի ջերմահղկված եւ ապակի հղկված եւ ողորկված մակերեսով, թերթերով, կլանող, անդրադարձնող կամ չանդրադարձնող շերտով, բայց չմշակված որեւէ այլ եղանակով
10
0
7009 Ապակե հայելիներ, շրջանակների մեջ կամ առանց շրջանակների, ներառյալ ետին ընթացքի տեսանելիության հայելիները 
10
0
7010 90 310
701090410
701090430
701090450
701090470
701090510
701090530
701090550
701090570
շշեր, մինչեւ 2.5 լ եւ ավելի նոմինալ ծավալով` խմիչքների եւ ըմպելիքների համար՝ անգույն եւ գունավոր ապակուց
10
0
7013 Ճաշի եւ խոհանոցի ապակյա ամանեղեն, հարդարման եւ գրասենյակային ապակյա պարագաներ, ապակյա արտադրանք՝ բնակարանի հարդարման կամ համանման նպատակների համար (բացի 7010 կամ 7018 ապրանքային դիրքերի ապրանքներից)
10
0
7016 Բլոկներ սալարկման համար, շինարարության մեջ օգտագործվող սալեր, աղյուս, սալիկներ եւ այլ ապրանքներ մամլած կամ ձուլածո ապակուց, ամրանավորված կամ չամրանավորված, ապակյա խորանարդիկներ եւ այլ ոչ մեծ ապակյա ձեւեր հիմքով կամ առանց հիմքի՝ խճանկարի կամ համանման հարդարային աշխատանքների համար. ապակիներ ապակյա նկարների համար եւ համանման ապակիներ` բազմաբջջավոր կամ փրփրապակի բլոկների, սալերի, սալիկների, թաղանթանման կամ այլ ձեւերով 
10
0
7018 Ապակյա ուլունքներ, մարգարիտին, թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերին նմանակող ապրանքներ եւ համանման արդուզարդեր ապակուց, ապրանքներ պատրաստված ապակուց բացի բիժուտերիան, ապակյա աչքեր՝ բացի պրոթեզը, արձանիկներ եւ զարդարարական այլ առարկաներ ապակուց՝ մշակված զոդալամպով, բացի բիժուտերիան, ապակուց միկրոգնդիկներ՝ 1մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով
10
0
71 Մարգարիտ, բնական կամ աճեցրած, քարեր թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք, թանկարժեք մետաղներ եւ մետաղներ երեսապատված թանկարժեք մետաղներով եւ դրանցից պատրաստված իրեր, զարդեղեն (բիժուտերիա), դրամներ 
0
0
7101 Մարգարիտ բնական կամ աճեցված, մշակված կամ չմշակված, տեսակավորված կամ չտեսակավորված, բայց չշարված, չշրջանակված եւ չամրացված, բնական կամ աճեցրած մարգարիտ՝ տեղափոխման հարմարության համար ժամանակավորապես շարված
10
0
7113 Ոսկերչական իրեր եւ դրանց մասեր թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով երեսապատված մետաղներից
10
0
7114 Ապրանքներ եւ դրանց մասեր թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով երեսապատված մետաղներից` ոսկերիչների կամ արծաթագործ վարպետների կողմից պատրաստված
10
0
7115 Թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով երեսապատված մետաղներից պատրաստված իրեր՝ այլ
10
0
7117 Զարդեղեն (բիժուտերիա)
10
0
7118 Դրամներ
10
0
72 Սեւ մետաղներ
0
0
73 Արտադրատեսակներ սեւ մետաղից 
0
0
7323 Ճաշի պարագաներ, խոհանոցային կարիքների համար այլ արտադրատեսակներ եւ դրանց մասեր սեւ մետաղներից, սեւ մետաղներից «բուրդ», ճիլոպներ խոհանոցային ամանեղեն մաքրելու համար, բարձիկներ մաքրելու եւ ողորկելու համար, ձեռնոցներ եւ համանման իրեր՝ սեւ մետաղներից
10
0
74 Պղինձ եւ արտադրատեսակներ պղնձից
0
0
75 Նիկել եւ արտադրատեսակներ նիկելից
0
0
76 Ալյումին եւ արտադրատեսակներ ալյումինից 
0
0
7615 Ճաշի պարագաներ, խոհանոցային կամ այլ ապրանքներ՝ կենցաղային կարիքների համար եւ դրանց մասերը` ալյումինից, ճիլոպներ` խոհանոցային ամանեղենը մաքրելու համար, բարձիկներ` մաքրելու կամ ողորկելու համար, սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ եւ դրանց մասերը՝ ալյումինից 
10
0
7615 11 000 ճիլոպներ` խոհանոցային ամանեղենը մաքրելու համար, բարձիկներ` մաքրելու կամ ողորկելու համար, ձեռնոցներ եւ նմանատիպ արտադրանք` ալյումինից
0
0
7615 19 ճաշի, խոհանոցային ապրանքներ կամ այլ ապրանքներ կենցաղային կարիքների համար եւ դրանց մասերը ալյումինից՝ այլ
0
0
7615 20 000 ալյումինից սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ եւ նրանց մասերը
0
0
7616 Ալյումինե այլ արտադրատեսակներ
10
0
7616 10 000 մեխեր, կոճգամներ, պահունդներ (բացի 8305 ապրանքային դիրքում նշվածներից), պտուտակներ, հեղույսներ, մանեկներ, ներպտուտակվող կեռեր, գամեր, երիթներ, երիթակներ, տափօղակներ եւ համանման արտադրատեսակներ
0
0
7616 91 000 ալյումինե լարից գործվածք, վանդակաճաղեր, ցանցեր եւ ցանկապատեր
0
0
7616 99 ալյումինե այլ արտադրատեսակներ՝ այլ
0
0
78 Կապար եւ արտադրատեսակներ կապարից 
0
0
79 Ցինկ եւ արտադրատեսակներ ցինկից
0
0
80 Անագ եւ արտադրատեսակներ անագից 
0
0
81 Ոչ թանկարժեք այլ մետաղներ, մետաղախեցեղեն եւ ապրանքներ դրանցից 
0
0
82 Գործիքներ, հարմարանքներ, դանակների արտադրատեսակներ, գդալներ եւ պատառաքաղներ, դրանց մասեր՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից
0
0
8215 Գդալներ, պատառաքաղներ, կիսաններ, քափգիրներ, շերեփներ, բահիկներ խմորեղենի համար, մկրատներ ձկան համար, ունելի շաքարի համար եւ նմանատիպ խոհանոցային կամ ճաշի սպասքի պարագաներ՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից 
10
0
83 Ոչ թանկարժեք մետաղներից այլ արտադրատեսակներ 
0
0
8303 00 չհրկիզվող պահարաններ, չհրկիզվող պահարաններ եւ դռներ, փակվող արկղեր բանկերի պահարաններում արժեքավոր իրերի պահպանման համար եւ համանման արտադրատեսակներ` զրահապատ եւ ամրացված, պատրաստված ոչ թանկարժեք մետաղից
10
0
84 Միջուկային ռեակտորներ, կաթսաներ, սարքավորումներ եւ մեխանիկական հարմարանքներ, դրանց մասեր
0
0
8415 Կայանքներ օդի որակավորման համար, սարքավորված շարժիչային օդափոխիչով եւ սարքերով՝ օդի ջերմաստիճանը եւ խոնավությունը փոխելու համար, ներառյալ օդաորակիչները (կոնդիցիոներները), որոնցում խոնավությունն առանձին չի կարգավորվում
10
0
8415 81 100 9415 ապրանքային դիրքի կայանքներ եւ սարքավորումներ ոչ պատուհանային եւ պատային տիպի, ներկառուցված սառնարանային կայանքով եւ փականով՝ սառեցում/տաքացում ցիկլի փոխմիացման համար (դարձափոխային ջերմային պոմպեր)` քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8415 82 100 9415 ապրանքային դիրքի կայանքներ եւ սարքավորումներ ոչ պատուհանային եւ պատային տիպի, ներկառուցված սառնարանային կայանքով` քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8415 83 100 9415 ապրանքային դիրքի կայանքներ եւ սարքավորումներ ոչ պատուհանային եւ պատային տիպի առանց ներկառուցված սառնարանային կայանքի՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8415 90 100 941581, 841582 կամ 841583 ենթադիրքերի օդի որակավորման կայանքների մասեր՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8418 Սառնարաններ, սառցարաններ եւ այլ սառնարանային կամ սառցարանային սարքավորումներ՝ էլեկտրական կամ այլ տեսակի. ջերմային պոմպեր, բացի 8415 ապրանքային դիրքի օդի որակավորման կայանքներից 
10
0
8418 10 100 զուգակցված սառնարան-սառցարաններ՝ արտաքին առանձին դռներով` քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8418 30 100 սառցարաներ «սնդուկ» տիպի, 800 լիտրից ոչ ավելի ծավալով՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8418 40 100 սառցարանային պահարաններ ուղղահայաց տիպի, 900 լիտրից ոչ ավելի ծավալով՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8418 61 100 սառնարանային կամ սառցարանային սարքավորումներ, այլ ջերմային պոմպեր կոմպրեսիոնային տիպի՝ կոնդենսատորով որպես ջերմափոխանակիչ` քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8418 69 100 այլ սառնարանային եւ սառցարանային սարքավորումներ. ջերմային պոմպեր` քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8450 11 լվացքի մեքենաներ` կենցաղային կամ լվացքատների համար, ներառյալ մեքենաները՝ սարքավորված քամիչ հարմարանքով, չոր սպիտակեղենի 10 կգ ոչ ավելի ծավալով, լրիվ ավտոմատացված
10
0
8450 12 000 լվացքի մեքենաներ` կենցաղային կամ լվացքատների համար, ներկառուցված կենտրոնախույս քամիչ հարմարանքով, չոր սպիտակեղենի 10 կգ ոչ ավելի ծավալով 
10
0
8450 19 000 այլ լվացքի մեքենաներ` կենցաղային կամ լվացքատների համար, չոր սպիտակեղենի 10 կգ ոչ ավելի ծավալով
10
0
8472 10 000 պատճենահան-բազմացնող մեքենաներ
10
0
85 Էլեկտրական մեքենաներ եւ սարքավորումներ, դրանց մասեր, ձայնագրող եւ ձայնավերարտադրող սարքեր, սարքեր՝ հեռուստատեսային պատկերի եւ ձայնի գրանցման եւ վերաարտադրության համար, դրանց մասեր եւ պարագաներ
10
0
8501 Էլեկտրական շարժիչներ եւ գեներատորներ (բացի էլեկտրագեներատորային կայանքներից)
0
0
8502 Էլեկտրագեներատորային կայանքներ եւ պտտվող էլեկտրական կերպափոխիչներ
0
0
8503 00 մասեր՝ նախատեսված բացառապես կամ հիմնականում 8501 կամ 8502 ապրանքային դիրքերի մեքենաների համար
0
0
8504 Էլեկտրական տրանսֆորմատորներ, ստատիկ էլեկտրական կերպափոխիչներ (օրինակ` ուղղիչներ), ինդուկտիվ կոճեր եւ դրոսելներ
0
0
8505 Էլեկտրամագնիսներ, հաստատուն մագնիսներ եւ արտադրատեսակներ՝ նախատեսված մագնիսացումից հետո հաստատուն մագնիսների վերափոխման համար, էլեկտրամագնիսային կամ հաստատուն մագնիսներով կապիչներ, սեղմակներ, պրկիչներ եւ համանման ֆիքսող հարմարանքներ, էլեկտրամագնիսական կցորդիչներ, օղագոտիներ եւ արգելակներ, էլեկտրամագնիսային վերհան գլխիկներ
0
0
8507 10 100 կապարային էլեկտրական կուտակիչներ մխոցային շարժիչների գործարկման համար` քաղաքացիական ավիացիայի համար 
0
0
8507 20 100 կապարային էլեկտրական կուտակիչներ (ակումլյատորներ), ներառյալ` դրանց համար նախատեսված զտիչները, ուղղանկյուն (այդ թվում`քառակուսի) կամ այլ ձեւի, այլ՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8507 30 100 էլեկտրական կադմիում-նիկելային կուտակիչներ (ակումլյատորներ), ներառյալ` դրանց համար նախատեսված զտիչները, ուղղանկյուն (այդ թվում` քառակուսի) կամ այլ ձեւի, այլ՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8507 40 100 էլեկտրական երկաթ-նիկելային կուտակիչներ (ակումլյատորներ), ներառյալ` դրանց համար նախատեսված զտիչները, ուղղանկյուն (այդ թվում` քառակուսի) կամ այլ ձեւի, այլ՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8507 80 100 այլ էլեկտրական կուտակիչներ (ակումլյատորներ) ներառյալ` դրանց համար նախատեսված զտիչները, ուղղանկյուն (այդ թվում` քառակուսի) կամ այլ ձեւի, այլ՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար 
0
0
8507 90 100 էլեկտրական կուտակիչների (ակումլյատորների) մասեր ներառյալ` դրանց համար նախատեսված զտիչները, ուղղանկյուն (այդ թվում` քառակուսի) կամ այլ ձեւի՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար 
0
0
8511 Էլեկտրասարքավորումներ ներքին այրման շարժիչների վառման կամ գործարկման համար` կայծից կամ վառելիքային խառնուրդի սեղմումից բոցավառումով (օրինակ` մագնիտո, վառքի կոճեր, վառքի մոմեր, շիկացման մոմեր, գործարկիչներ), գեներատորներ (օրինակ՝ հաստատուն եւ փոփոխական հոսանքի) եւ ընդհատիչներ՝ այդպիսի շարժիչների հետ օգտագործվող 
0
0
8515 Մեքենաներ եւ ապարատներ էլեկտրական (այդ թվում` գազի էլեկտրական տաքացումով), լազերային կամ այլ լուսային կամ ֆոտոնային, գերձայնային, էլեկտրոնաճառագայթային, մագնիսաիմպուլսային կամ պլազմաաղեղային ցածր ջերմաստիճանային զոդման, բարձր ջերմաստիճանային զոդման կամ եռակցման համար՝ անկախ կտրման գործողություն կատարելու դրանց հնարավորությունից, էլեկտրական մեքենաներ եւ ապարատներ՝ մետաղների կամ մետաղակերամիկայի տաք փոշեպատման համար
0
0
8516 21 000 տարածության եւ բնահողի էլեկտրական տաքացման ջերմակուտակիչ ռադիատորներ
0
0
8516 29 այլ էլեկտրասարքեր՝ տարածության եւ բնահողի տաքացման համար
0
0
8516 80 100 քաղաքացիական ավիացիայի համար տաքացնող էլեկտրական դիմադրություններ 
0
0
8517 11 000 անհաղորդալարային լսափողով հեռախոսային ապարատներ` հաղորդալարային կապի համար
0
0
8517 19 100 տեսախոսեր
0
0
8517 19 900 այլ հեռախոսային ապարատներ
0
0
8517 21 000 ֆաքսիմիլային ապարատներ
0
0
8517 22 000 հեռատպիչներ
0
0
8517 50 100 ապարատներ՝ կրող հաճախականությամբ հաղորդալարային կապի համակարգի համար
0
0
8517 50 900 ապարատներ՝ կապի թվային հաղորդալարային համակարգերի համար
0
0
8517 80 100 տնային խոսափողեր
0
0
8517 80 900 այլ էլեկտրական հեռախոսային կամ հեռագրային սարքեր հաղորդալարային կապի համար
0
0
8517 90 110 9517 50 100 ենթաենթադիրքի ապարատների էլեկտրոնային մոդուլներ
0
0
8517 90 190 9517 50 100 ենթաենթադիրքի ապարատների այլ մասեր
0
0
8517 90 820 այլ ապարատների էլեկտրոնային մոդուլներ
0
0
8517 90 880 այլ ապարատների մասեր՝ այլ
0
0
8518 10 100 խոսափողեր եւ դրանց տակդիրներ՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8518 10 200 միկրոֆոններ, որոնք ունեն 300 հերցից մինչեւ 3.4 կիլոհերց հաճախականության շերտագիծ, 10 մմ տրամագիծ եւ 3 մմ ոչ ավելի բարձրություն՝ հեռահաղորդակցության համար օգտագործվող
0
0
8518 21 100 միայնակ բարձրախոսներ՝ մոնտաժված կորպուսի մեջ` քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8518 22 100 բարձրախոսների լրակազմեր՝ մոնտաժված մեկ կորպուսի մեջ՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար 
0
0
8518 29 100 բարձրախոսների մոնտաժված կամ չմոնտաժված մեկ կորպուսի մեջ, այլ՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8518 29 200 բարձրախոսներ 300 հերցից մինչեւ 3.4 կիլոհերց հաճախականության շերտագիծ եւ 50 մմ ոչ ավելի տրամագիծ ունեցող՝ հեռահաղորդակցության համար օգտագործվող
0
0
8518 30 100 ականջակալներ եւ գլխամասային հարմարեցվող հեռախոսներ, զուգակցված կամ չզուգակցված խոսափողի հետ, եւ լրակազմեր, կազմված խոսափողից եւ մեկ կամ երկու բարձրախոսներից՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8518 30 200 հեռախոսային հաղորդալարային լսափողեր
0
0
8518 40 100 ձայնային հաճախականության էլեկտրական ուժեղարարներ՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8518 50 100 ձայնաուժեղարարային էլեկտրական լրակազմեր՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8520 20 000 հեռախոսային ինքնապատասխանիչներ
0
0
8520 90 100 քաղաքացիական ավիացիայի համար մագնիտոֆոններ եւ այլ ձայնագրող ապարատներ, ներառող եւ չներառող ձայնի վերարտադրման սարքեր
0
0
8521 10 100 քաղաքացիական ավիացիայի համար տեսագրության եւ տեսավերարտադրության ապարատներ, զուգակցված կամ չզուգակցված տեսաթյուների հետ
0
0
8522 90 100 քաղաքացիական ավիացիայի համար մոդուլներ եւ հանգույցներ՝ բաղկացած երկու կամ ավելի իրար միացված մասերից կամ բաղադրամասերից` 852090 ենթադիրքում դասակարգվող սարքավորումների համար
0
0
8522 90 510 հեռախոսային ինքնապատասխանիչների էլեկտրոնային մոդուլներ
0
0
8523 11 000 մագնիսական ժապավեններ չձայնագրված՝ 4 մմ ոչ ավելի լայնքով
0
0
8523 12 000 մագնիսական ժապավեններ չձայնագրված՝ 4 մմ ավելի, բայց 6.5 մմ ոչ ավել լայնքով
0
0
8523 13 000 մագնիսական ժապավեններ չձայնագրված՝ 6.5 մմ ավելի լայնքով
0
0
8523 20 մագնիսական սկավառակներ՝ չձայնագրված 
0
0
8523 90 000 այլ պատրաստի կրիչներ՝ չձայնագրված
0
0
8524 31 000 սկավառակներ լազերային համակարգերի համար՝ ձայնից եւ պատկերից տարբերվող երեւույթների վերարտադրման համար
0
0
8524 40 մագնիսային ժապավեններ՝ ձայնից եւ պատկերից զատ երեւույթների վերարտադրության համար
0
0
8524 91 000 այլ կրիչներ՝ ձայնից եւ պատկերից զատ երեւույթների վերարտադրման համար
0
0
8525 10 հաղորդող ապարատներ
0
0
8525 20 100 քաղաքացիական ավիացիայի համար ռադիոհեռագրային կամ ռադիոհեռախոսային ապարատներ 
0
0
8525 30 հեռուստախցիկներ
0
0
8525 40 տեսախցիկներ կադր առ կադր պատկերման եւ տեսագրող խցիկներ այլ, թվային խցիկներ
0
0
8526 Ռադիոլոկացիոն, ռադիոնավագնացային ապարատուրա եւ հեռակառավարման ռադիոապարատուրա
0
0
8527 90 100 քաղաքացիական ավիացիայի համար ռադիոհեռախոսային եւ ռադիոհեռագրային կապի ապարատուրա, այլ (ընդունիչներ) 
0
0
8528 12 900 էլեկտրոնային մոդուլներ՝ հաշվողական մեքենաներում ներկառուցելու համար
0
0
8528 13 000 հեռուստախցային կապի ընդունման ապարատներ՝ սեւ-սպիտակ կամ այլ մոնոքրոն պատկերման
0
0
8528 30 050 տեսապրոեկտորներ հարթ դիսպլեյի օգնությամբ աշխատող, ունակ՝ վերարտադրելու հաշվողական մեքենայից ստացվող թվային ինֆորմացիան
0
0
8529 10 100 անտենաներ եւ անտենաների անդրադարձիչներ ամեն տեսակի, մասեր օգտավործող այդ արտադրանքների հետ՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8529 90 100 քաղաքացիական ավիացիայի համար մոդուլներ եւ հանգույցներ՝ բաղկացած երկու կամ ավելի իրար միացված մասերից կամ բաղադրամասերից, 852610100, 852691110, 852691190 եւ 852692100 ենթաենթադիրքերում դասակարգվող սարքերի համար 
0
0
8529 90 400 9525 10 500, 8525 20 910, 8525 20 990, 8529 40 110 եւ 
8527 90 920 ենթաենթադիրքերի սարքերի մասեր
0
0
8530 Էլեկտրաազդանշանային սարքավորումներ, անվտանգությունն ապահովելու եւ (կամ) երկաթուղում, տրամվայի ուղիներում, ավտոմոբիլային ճանապարհներում, ներքին ջրային ուղիներում, կայանահրապարակներում, նավահանգստային կառուցներում կամ օդանավակայաններում երթեւեկության կառավարման համար (բացի 8608 ապրանքային դիրքի սարքավորումներից)
0
0
8531 Էլեկտրասարքավորումներ ձայնա կամ տեսաազդանշանային (օրինակ՝ զանգեր, շչակներ, ինդիկատորային վահանակներ, պահակային ազդանշանային սարքեր, կամ սարքեր հրդեհային ազդանշան տալու համար) բացի 8512 կամ 8530 ապրանքային դիրքերի սարքավորումներից
0
0
8532 Էլեկտրական կոնդենսատորներ՝ հաստատուն, փոփոխական կամ ենթալարվող
0
0
8533 Էլեկտրական ռեզիստորներ (ներառյալ ռեոստատները եւ պոտենցիոմետրերը), բացի տաքացնող էլեմենտներից
0
0
8534 00 տպասխեմաներ
0
0
8535 Էլեկտրական ապարատուրա՝ կոմուտացիայի կամ էլեկտրական շղթաների պահպանության կամ էլեկտրական շղթաներին միացնելու համար կամ էլեկտրական շղթաներում (օրինակ՝ անջատիչներ, փոխարկիչներ, ընդհատիչներ, հալվող ապահովիչներ, շանթարգելներ, լարման սահմանափակիչներ, լարման ցատկերի մարիչներ, միացնող տուփեր, հոսանքի ընդունիչներ, հոսանքահաններ) 1000 Վ ավելի լարման համար
0
0
8536 Էլեկտրական ապարատուրա՝ կոմուտացիայի կամ էլեկտրական շղթաների պաշպանության համար, կամ էլեկտրական շղթաներին կամ էլեկտրական շղթաներում միացումների համար (օրինակ անջատիչներ, փոխանջատիչներ, ընդհատիչներ, ռելեներ, հալվող ապահովիչներ, տատանումների մարիչներ, խրոցակային եղանիկներ եւ վարդակներ, էլեկտրալամպերի համար կոթառներ, միացման տուփեր)՝ 1000 Վ-ից ոչ ավելի լարման համար
0
0
8537 Պուլտեր, վահանակներ, բարձակներ, սեղաններ, բաշխիչ վահաններ եւ այլ հիմքեր էլեկտրական ապարատների համար այլ սարքավորված երկու կամ ավելի 8535 կամ 8536 ապրանքային դիրքի սարքերով՝ էլեկտրական հոսանքի ղեկավարման կամ բաշխման համար, այդ թվում իրենց մեջ ընդգրկվող 90 խմբի սարքեր կամ հարմարանքներ եւ թվային ղեկավարման ապարատներ, բացի 8517 ապրանքային դիրքի կոմուտացիոն սարքերի
0
0
8538 Մասեր՝ նախատեսված բացառապես կամ հիմնականում 8535, 8536 կամ 8537 ապրանքային դիրքում նշված ապարատուրայի համար
0
0
8539 10 100 լույսի ուղղորդումով հերմետիկ լամպեր՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
8541 Դիոդներ, տրանզիստորներ եւ համանման կիսահաղորդչային սարքեր, լուսազգայուն կիսահաղորդչային սարքեր, ներառյալ լուսագալվանական տարրերը՝ հավաքված կամ չհավաքված որպես մոդուլ, ներկառուցված կամ չներկառուցված վահանի վրա, լուսարձակող դիոդներ. պյեզոէլեկտրական բյուրեղներ հավաքված
0
0
8542 Էլեկտրոնային ինտեգրալ եւ միկրոհավաքված սխեմաներ.
0
0
8543 11 000 իոնային պատվաստման տեղակայանքներ կիսահաղորդիչային նյութերի լեգիրացման համար
0
0
8543 81 000 քարտեր եւ պիտակներ հատուկ նշագրումով, որոնց գործունեությունը հիմնված է մոտեցման սկզբունքի վրա
0
0
8543 89 այլ էլեկտրական մեքենաներ եւ ապարատներ՝ անհատական ֆունկցիաներ ունեցող, տվյալ խմբի այլ տեղում չհիշատակված եւ չներառված 
0
0
8543 90 100 մոդուլներ եւ հանգույցներ, կազմված իրար միացված երկու եւ ավելի մասերից կամ դետալներից՝ օդանավերի գրանցիչների համար քաղաքացիական ավիացիայում
0
0
8543 90 200 էլեկտրոնային մոդուլներ՝ հաշվողական մեքենաներում տեղադրելու համար
0
0
8543 90 300 մասեր 8543 11 000, 8543 30 200, 8543 89 650 կամ 8543 89 730 ենթաենթադիրքի սարքերի համար
0
0
8544 Հաղորդալարեր մեկուսացված (ներառյալ արծնապատվածները կամ անոդավորվածները), մալուխներ (ներառյալ համառանցքայինը) եւ այլ մեկուսացված էլեկտրական հաղորդիչներ՝ միացնող հարմարանքներով կամ առանց դրանց, մալուխներ թելքաօպտիկական, կազմված անհատական պատյաններով թելքերից՝ անկախ նրանցից հավաքված են թե ոչ էլեկտրահաղորդիչների կամ միացնող հարմարանքների հետ
0
0
8545 Ածխային էլեկտրոդներ, ածխային խոզանակներ, ածուխներ՝ լամպերի կամ մարտկոցների համար, եւ այլ իրեր՝ գրաֆիտից կամ ածխածնի այլ տեսակներից՝ մետաղի հետ կամ առանց մետաղի, էլեկտրատեխնիկայում կիրառվող
0
0
8546 Էլեկտրական մեկուսիչներ՝ ցանկացած նյութերից
0
0
8547 Ամրաններ մեկուսացնող՝ էլեկտրական մեքենաների համար, հարմարանքներ կամ սարքավորումներ, պատրաստված ամբողջովին մեկուսացնող նյութերից, հաշվի չառած որոշ մետաղական բաղադրիչները (օրինակ պարուրակային կոթառները), բացառապես հավաքման նպատակով ներկառուցված ֆորմավորման ժամանակ, բացի 8546 ապրանքային դիրքի մեկուսիչներից, փողրակներ լարանցման եւ դրանց միացումների մասեր, ոչ թանկարժեք մետաղներից, երեսպատված մեկուսացնող նյութով
0
0
8548 Ջարդոն եւ թափոն առաջնային էլեմենտների, սկզբնական մարտկոցների եւ էլեկտրական կուտակիչների (ակումուլյատորների), աշխատած եւ սպառված առաջնային էլեմենտներ, սկզբնական մարտկոցներ, էլեկտրական կուտակիչներ (ակումուլյատորներ), սարքավորումների եւ ապարատուրաների էլեկտրական մասեր, տվյալ խմբի այլ տեղում չնշված կամ չներառնված
0
0
86 Երկաթգծի լոկոմոտիվներ կամ տրամվայի շարժիչավոր վագոններ, շարժակազմ եւ դրանց մասեր, երկաթգծի կամ տրամվայների ուղեգծային սարքավորումներ եւ սարքեր եւ դրանց մասեր, բոլոր տեսակի մեխանիկական (ներառյալ էլեկտրամեխանիկական) ազդանշանային սարքավորումներ 
0
0
87 Ցամաքային տրանսպորտային միջոցներ, բացի գնացքների եւ տրամվայների շարժակազմերից եւ դրանց մասեր ու պարագաներ 
10
0
8701 Տրակտորներ (բացի 8709 ապրանքային դիրքի տրակտորներից)
0
0
8702 Շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ՝ նախատեսված 10 եւ ավելի մարդկանց՝ ներառյալ վարորդը, տեղափոխման համար
0
0
8703 90 100 էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցներ (տրոլեյբուսներ)
0
0
8704 Շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ բեռները տեղափոխելու համար
0
0
87 05 Շարժիչային տրանսպորտային միջոցներ, հատուկ նշանակության, բացի ուղեւորների կամ բեռների տեղափոխման համար օգտագործվողներից (օրինակ բեռնատար ավտոմեքենաներ՝ վթարային նորոգման համար, ավտոամբարձիչներ, հրշեջ տրանսպորտային միջոցներ, ավտոբետոնախառնիչներ, ճանապարհները մաքրող, ջրող ավտոմեքենաներ, ավտոարհեստանոցներ, ռենտգենյան կայանքներով ավտոմեքենաներ) 
0
0
8708 99 97018705 ապրանքային դիրքերի շարժիչավոր տրանսպորտային միջոցների մասեր պարագաներ՝ այլ
0
0
8709 Արդյունաբերական նշանակության տրանսպորտային միջոցներ, ինքնագնացներ, չսարքավորված վերամբարձ կամ բեռնող հարմարանքներով, օգտագործվող գործարաններում, պահեստներում, նավահանգիստներում եւ օդանավակայաններում՝ կարճ տարածություններում բեռների փոխադրման համար, երկաթուղային կայարանների հարթակներում օգտագործվող տրակտորներ, վերոհիշյալ տրանսպորտային միջոցների մասեր
0
0
8710 00 000 տանկեր եւ այլ մարտական ինքնագնաց զրահապատ տրանսպորտային միջոցներ, սպառազինությամբ կամ առանց սպառազինության եւ դրանց մասեր
0
0
8713 Շարժվելու անընդունակ մարդկանց համար սայլակներ, սարքավորված կամ չսարքավորված շարժիչով կամ տեղափոխման համար այլ մեխանիկական սարքերով
0
0
8714 Մասեր եւ պարագաներ 8711-8713 ապրանքային դիրքերում դասակարգվող տրանսպորտային միջոցների համար
0
0
88 Թռչող ապարատներ, տիեզերական ապարատներ եւ դրանց մասեր
0
0
89 Նավեր, նավակներ եւ լողարկող կառուցվածքներ
0
0
90 Գործիքներ եւ սարքեր օպտիկական, լուսանկարչական, կինեմատոգրաֆիական, չափիչ, հսկիչ, ճշգրիտ, բժշկական կամ վիրաբուժական, դրանց մասեր եւ պարագաներ
0
0
9006 Ֆոտոխցիկներ (բացի կինոխցիկներից), լուսաբռնկիչներ եւ լամպ-բռնկիչներ, բացի 8539 ապրանքային դիրքի գազապարպման լամպերից 
10
0
9006 10 100 նկարող սարքեր՝ օգտագործվող դիմակներ կամ ֆոտոձեւանմուշներ պատրաստելու համար
0
0
9006 99 000 ֆոտոխցիկների, ֆոտոբռնկիչների եւ լամպ բռնկիչների մասեր եւ պարագաներ՝ այլ
0
0
9009 Լուսապատճենահանման մեքենաներ կոնտակտային տիպի կամ ներկառուցված օպտիկական համակարգով եւ թերմոպատճենահանման մեքենաներ
10
0
91 Ժամացույցներ եւ դրանց մասեր
10
0
9104 00 100 սարքավորումների հարթակների վրա տեղակայվող ժամացույցներ եւ համանման ժամացույցներ՝ ցամաքային տրանսպորտային միջոցների, թռչող ապարատների, տիեզերական ապարատների եւ նավերի համար՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
9108-9112, 9114 ժամացույցների մասեր
0
0
92 Երաժշտական գործիքներ եւ դրանց բնամասեր եւ պարագաներ
0
0
93 Զենք եւ զինամթերք, դրանց մասեր եւ պարագաներ 
0
0
94 Կահույք, անկողնային պարագաներ, ներքնակներ, ներքնակի հիմնամասեր, բազմոցի բարձիկներ եւ կահույքի նմանատիպ լցոնված պարագաներ, այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված, լուսային ցուցանակներ, լուսային տախտակներ անունով կամ անվանումով կամ հասցեով եւ նմանատիպ արտադրատեսակներ, հավաքովի շինարարական կառուցվածքներ
10
0
9401 10 100 օդային տրանսպորտի միջոցներում օգտագործվող նստարաններ առանց կաշվե պատվածքի՝ օգտագործվող քաղաքացիական ավիացիայում
0
0
9402 Կահույք բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական (օրինակ՝ վիրաբուժական սեղաններ, սեղաններ զննման համար, հիվանդանոցային մահճակալներ մեխանիկական պարագաներով, ատամնաբուժական բազկաթոռներ), բազկաթոռներ պարագաներով՝ պտտման եւ միաժամանակ թեքման եւ բարձրացման համար, վերոհիշյալ արտադրատեսակների մասեր
0
0
9403 20 100 մետաղական կահույք, այլ քաղաքացիական ավիացիայի համար 
0
0
9403 70 100 կահույք պլաստմասսայից՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
9405 10 100 ջահեր եւ էլեկտրական այլ լուսավորող սարքավորումներ ոչ թանկարժեք մետաղից կամ պլաստմասսայից՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
9405 60 100 լուսային ցուցանակներ, լուսատախտակներ անունով կամ անվանումով կամ հասցեով եւ համանման արտադրանք` ոչ թանկարժեք մետաղներից կամ պլաստմասսաից՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
9405 92 100 940510 կամ 940560 ենթադիրքի արտադրատեսակների մասեր պլաստմասայից՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
9405 99 100 940510 կամ 940560 ենթադիրքի արտադրատեսակների այլ մասեր՝ ոչ թանկարժեք մետաղներից՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0
9406 Հավաքովի շինարարական կառուցվածքներ
0
0
95 Խաղալիքներ, խաղեր եւ սպորտային մարզագույք, դրանց մասեր եւ պարագաներ
0
0
9504 Ապրանքներ զվարճանքների համար, սեղանի կամ սենյակային խաղեր, ներառյալ սեղանները «Պինբոլ» խաղալու համար, բիլիարդ, խաղի հատուկ սեղաններ խաղատների համար եւ ավտոմատացված սարքավորումներ կեգելբանի համար
10
0
9506 Մարզագույք եւ սարքավորումներ` ընդհանուր ֆիզկուլտուրայով, մարմնամարզությամբ, թեթեւ ատլետիկայով, սպորտի այլ ձեւերով (ներառյալ` սեղանի թենիսը) զբաղվելու կամ բացօթյա խաղերի համար` տվյալ խմբի այլ տեղերում չնշված կամ չներառված, լողավազաններ եւ ավազաններ երեխաների համար
10
0
9508  Կարուսելներ, ճոճանակներ, հրաձգարաններ եւ այլ ատրակցիոններ, շարժական կրկեսներ եւ շարժական գազանանոցներ, շարժական թատրոններ
10
0
96 Տարբեր պատրաստի իրեր 
10
0
97 Արվեստի գործեր, հավաքածու կազմելու առարկաներ, հնաոճ իրեր
10
0

բ)
 
Ծածկագիրն ըստ

ԱՏԳ ԱԱ-ի

Ապրանքի նկարագիրը
չափման միավորը
Մաքսատուրքի դրույքաչափը դրամով
ներմուծում
Արտահա- նում
2203 00 գարեջուր ածիկային
1լիտր 
50
0
2204 Գինի խաղողի` բնական, ներառյալ` թնդեցվածները, խաղողի քաղցու, բացի 2009 ապրանքային դիրքում նշվածից
1լիտր
100
0
2204 10 Գինիներ փրփրուն
1լիտր 
75
0
2205 Վերմուտ եւ խաղողի այլ բնական գինիներ` բուսական կամ անուշահոտ նյութերի հավելումով
1լիտր 
140
0
2206 00 խմորման ենթարկված այլ ըմպելիքներ (օրինակ՝ սիդր, պերրի կամ տանձի սիդր, մեղրաըմպելիք), խառնուրդներ խմորման ենթարկված ըմպելիքներից եւ խմորման ենթարկված ըմպելիքների ու ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների խառնուրդներ
1լիտր 
60
0
2207 Էթիլային սպիրտ՝ չբնափոխված 80 ծավ.% կամ ավելի սպիրտի խտությամբ, էթիլային սպիրտ եւ այլ սպիրտներ` բնափոխված ցանկացած խտության
1լ. 100% սպիրտի վերահաշվ. 
70
0
2208 Էթիլային սպիրտ՝ չբնափոխված 80 ծավ.% պակաս սպիրտի խտությամբ, սպիրտային թուրմեր, լիկյորներ եւ սպիրտային այլ խմիչքներ, այդ թվում՝
1լ. 100% սպիրտի վերահաշվ.
2208 20 սպիրտային թուրմեր, ստացված խաղողի գինու կամ խաղողի մզվածքի թորման արդյունքում
1100
0
2208 30 վիսկի
370
0
2208 40 ռոմ եւ տաֆֆա
420
0
2208 50 ջին եւ գինու թրմօղի
450
0
2208 60 օղի
240
0
2208 70 լիկյորներ
600
0
2208 90 այլ սպիրտային խմիչքներ
240
0

գ)
 
Ծածկագիրն ըստ

ԱՏԳ ԱԱ-ի

Ապրանքի նկարագիրը
Ներմուծում Արտահանում
8514 10 050 վառարաններ եւ դիմադրության խցեր՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի հիմքի վրա, կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար 
0
0
8514 20 050 վառարաններ եւ խցեր գործող ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրիկական կորուստների երեւույթների հիմքով՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի հիմքի վրա կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար
0
0
8514 30 110 ինֆրակարմիր ճառագայթմամբ վառարաններ` կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի վրա կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար
0
0
8514 30 910 այլ վառարաններ եւ խցեր՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի վրա կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար 
0
0
8514 90 200 9514 10 050, 8514 20 050, 8514 30 110 կամ 8514 30 910 ենթաենթադիրքի մեքենաների մասեր 
0
0
8517 30 000 կոմուտատորներ` հեռախոսային կամ հեռագրային կապի համար
0
0
8524 39 100 լազերային կարդացող համակարգերի համար սկավառակներ՝ այլ 
0
0
8524 99 100 այլ կրիչներ` հրահանգների, տվյալների, ձայնի եւ պատկերի վերարտադրման համար, ձայնագրված մեքենայական ընթերցման համար մատչելի երկուական տեսքով
0
0
8525 20 910 հաղորդող սարքեր, իր մեջ ընդունող սարք ընդգրկող` կապի բջջային ցանցի համար (շարժական հեռախոսներ)
0
0
8525 20 990 այլ հաղորդող ապարատներ, իր մեջ ընդունող սարք ընդգրկող
0
0
8527 90 920 դյուրակիր ընդունիչներ` կանչի ազդանշաններ կամ փեյջինգային հաղորդագրություն ընդունելու համար
0
0
8529 10 150 ալեհավաքներ` ռադիոհեռագրային կամ ռադիոհեռախոսային սարքերի համար
0
0
8543 89 150 էլեկտրական մեքենաներ` թարգմանչի կամ բառարանի ֆունկցիաներով
0
0
8543 89 730 սարքավորումներ` կիսահաղորդչային սարքերի հերմետիզացման համար
0
0
8543 89 790 սարքեր` հաշվողական մեքենաներին եւ նրանց բլոկներին հնարավորություն ընձեռող աուդիոազդանշաններ մշակելու համար (ձայնային քարտեր)
0
0
9009 11 000 էլեկտրաստատիկ ֆոտոպատճենահանող մեքենաներ` սկզբնական պատկերը անմիջականորեն պատճենի վրա վերարտադրելու միջոցով աշխատող (ուղղակի գործընթաց)
0
0
9009 21 000 այլ ֆոտոպատճենահանող մեքենաներ` ներկառուցված օպտիկական համակարգով
0
0»:

Հոդված 2. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 138-րդ հոդվածի 2-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «թ» ենթակետով`

«թ) ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների հետբացթողումային հսկողությամբ»:

Հոդված 3. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգիրքը լրացնելհետեւյալ բովանդակությամբ 1501 -րդ հոդվածով ՝

«Հոդված 1501 . Ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների հետբացթողումային հսկողությունը

1. Անկախ սույն օրենսգրքի 139-րդ հոդվածում նշված ժամկետներից, Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման օրինականության ստուգման, այդ ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների հաշվառման, ինչպես նաեւ մաքսային վճարների հաշվարկման եւ վճարման ճշտության ստուգման նպատակով մաքսային մարմինները՝ սեփական նախաձեռնությամբ, ինչպես նաեւ հայտարարատուի կամ ապրանքներ տեղափոխող անձի խնդրանքով, ապրանքների բացթողումից հետո՝ երեք տարվա ընթացքում, իրավունք ունեն ստուգել հայտարարագրում նշված տեղեկությունների արժանահավատությունը, ինչպես նաեւ ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների մաքսային սահմանով տեղափոխման փաստով պայմանավորված ապրանքներ տեղափոխող անձի կողմից Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսդրությանը համապատասխան ստանձնած պարտավորությունների կատարման ճշտությունը:

2. Ապրանքների բացթողումից հետո հայտարարագրում նշված տեղեկությունների արժանահավատությունը, ինչպես նաեւ ապրանքներ տեղափոխող անձի ստանձնած` սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված պարտավորությունների կատարումը ճշտելու նպատակով մաքսային մարմիններն իրավունք ունեն ստուգել բաց թողնված ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների մաքսային սահմանով տեղափոխման եւ մաքսային սահմանով բացթողումից հետո դրանց հետագա շրջանառության վերաբերյալ տեղեկատվության աղբյուր հանդիսացող փաստաթղթերը:

3. Մաքսային մարմինների պահանջի դեպքում ապրանքներ տեղափոխող անձը կամ հայտարարատուն պարտավոր է մաքսային մարմիններին ներկայացնել սույն հոդվածի 2-րդ կետում նշված փաստաթղթերը, որոնք սույն կետում նշված պահանջի ներկայացման դեպքում հանդիսանում են մաքսային հսկողությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

4. Հետբացթողումային հսկողությունն իրականացվում է վերադաս մաքսային մարմնի ղեկավարի հրամանի հիման վրա: Հրամանում նշվում են մաքսային մարմնի անվանումը, ապրանքներ տեղափոխող անձի կամ հայտարարատուի անվանումը, մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի (անձանց) պաշտոնը, անունը, ազգանունը, հետբացթողումային հսկողության նպատակը, հարցերը, ժամկետը եւ ընդգրկող ժամանակաշրջանը: Հրամանի երկու օրինակը ներկայացվում է ապրանքներ տեղափոխող անձին կամ հայտարարատուին: Վերջիններս պարտավոր են ստորագրել մեկ օրինակի վրա` հաստատելով, որ ծանուցված են մաքսային հսկողության անցկացման մասին: Ստորագրված օրինակը վերադարձվում է մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձին:

Հետբացթողումային հսկողության հրամանով նշված ժամկետը կարող է սահմանվել ոչ ավելի, քան 15 անընդմեջ աշխատանքային օր:

Ապրանքներ տեղափոխող անձի կամ հայտարարատուի մոտ սույն հոդվածի 1-ին կետով սահմանված ժամկետներում միեւնույն գործարքի հսկողությունն իրականացվում է ոչ ավելի, քան մեկ անգամ: Եթե առկա են սույն օրենսգրքով սահմանված մաքսային հսկողություն իրականացնելու իրավական հիմքեր, ապա մաքսային մարմինները կարող են իրականացնել կրկնակի հետառաքումային հսկողություն` Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գրավոր հանձնարարությամբ:

5. Մաքսային մարմինները իրավունք ունեն զննելու այն ապրանքներն ու տրանսպորտային միջոցները, որոնց կապակցությամբ անց է կացվում հետբացթողումային հսկողությունը, եթե ապրանքներ տեղափոխող անձը կամ հայտարարատուն ունի այդ ապրանքներն ու տրանսպորտային միջոցները զննման ներկայացնելու հնարավորություն:

6. Հետբացթողումային հսկողության արդյունքներով խախտումներ եւ թերություններ հայտնաբերելու դեպքում կազմվում է սույն օրենսգրքի 209-րդ հոդվածում նշված արձանագրությունը: Խախտումներ եւ թերություններ չհայտնաբերելու դեպքում կազմվում է տեղեկանք, որում արձանագրվում են տեղեկանքը կազմելու ամսաթիվն ու տեղը, մաքսային մարմնի եւ ապրանքներ տեղափոխող անձի կամ հայտարարատուի անվանումները, ստուգման մասնակիցների կազմը, հետբացթողումային հսկողության նպատակը, ժամկետը, արդյունքները»:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

12 մայիսի 2003թ.
ՀՕ-537