Armenian   Russian    
Մաքսային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 25.09.2002


 Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի (6 հուլիսի 2000 թվական, ՀՕ-83) 102-րդ հոդվածի աղյուսակում, ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի համապատասխան տողերի, կատարել հետեւյալ լրացումները.

ա)

Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ
Ապրանքի նկարագիրը
Ներմուծում
Արտահանում
3917 22 91 պրոպիլենի պոլիմերներից այլ կոշտ խողովակներ, փողրակներ եւ ճկափողեր՝ տեղակայված կցամասերով՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար 
0
0
5006 00 մետաքսե թել եւ մետաքսե թափոններից մանվածք՝ բաժնեծրարված մանրածախ վաճառքի համար, շերամի բնաթելից թելք
0
0
5007 10 000 գործվածք մետաքսի սանրագզվածքից
0
0
5007 20 այլ գործվածքներ, պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի մետաքսե թելեր կամ մետաքսե թափոններ, բացի մետաքսի սանրագզվածքից
0
0
5007 90 այլ գործվածքներ՝ մետաքսե թելերից կամ մետաքսի թափոններից
0
0
5407 10 000 գործվածքներ՝ պատրաստվող նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդներից կամ պոլիեթերների բարձր ամրության թելերից
0
0
5407 20 գործվածքներ՝ պատրաստվող հարթ կամ նմանատիպ թելերից
0
0
5407 30 000 գործվածքներ՝ հիշատակված XI բաժնի 9-րդ ծանոթության մեջ
0
0
5407 41 000 սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր
0
0
5407 42 000 ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր
0
0
5407 43 000 տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր
0
0
5407 44 000 տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր
0
0
5407 51 000 սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր
0
0
5407 52 000 ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր
0
0
5407 53 000 տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր
0
0
5407 54 000 տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր
0
0
5407 61 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի չտեքստուրացված պոլիեթերային թելեր
0
0
5407 69 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի չտեքստուրացված պոլիեթերային թելեր՝ այլ
0
0
5407 71 000 սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի սինթետիկ թելեր
0
0
5407 72 000 ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի սինթետիկ թելեր
0
0
5407 73 000 տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի սինթետիկ թելեր
0
0
5407 74 000 տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի սինթետիկ թելեր
0
0
5407 81 000 սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.%-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված
0
0
5407 82 000 ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.%-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված 
0
0
5407 83 000 տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.%-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված
0
0
5407 84 000 տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.%-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված
0
0
5407 91 000 այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված
0
0
5407 92 000 այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ ներկված
0
0
5407 93 000 այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ տարբեր գույնի թելերից
0
0
5407 94 000 այլ գործվածքներ՝ սինթետիկ համալիր թելերից՝ տպվածքով
0
0
5408 10 000  գործվածքներ՝ բարձր ամրության վիսկոզային թելերից
0
0
5408 21 000 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված
0
0
5408 22 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ ներկված
0
0
5408 23 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ տարբեր գույնի թելերից
0
0
5408 24 000 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ.% կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝՝ տպվածքով
0
0
5408 31 000 այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված
0
0
5408 32 000 այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ ներկված
0
0
5408 33 000 այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ տարբեր գույնի թելերից
0
0
5408 34 000 այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ տպվածքով
0
0
5804 10 շղարշ եւ այլ ցանցահյուս պաստառներ
0
0
5804 21 ժանյակներ մեքենայական գործվածքի՝ քիմիական թելերից
0
0
5804 29 ժանյակներ մեքենայական գործվածքի՝ այլ մանածագործական նյութերից
0
0
5804 30 000 ժանյակներ՝ ձեռքով գործված
0
0
5805 00 000 որմնագորգեր՝ ձեռքով գործված` բելգիական, օբյուսոնյան, բովե եւ համանման որմնագորգերի տիպի եւ որմնագորգեր ասեղով կարված (օրինակ` հարթակարով, խաչակարով), պատրաստի կամ ոչ պատրաստի
0
0
5806 10 000 խավավոր գործվածքներ (ներառյալ սրբիչային նրբախավավորները եւ նմանատիպ նրբախավավոր գործվածքները) եւ տրեզային գործվածքներ
0
0
5806 20 000 այլ գործվածքներ՝ պարունակող 5 զանգվ.% կամ ավելի առաձգական կամ ռետինե թելեր
0
0
5806 31 000 այլ գործվածքներ՝ բամբակե մանվածքից
0
0
5806 32  այլ գործվածքներ՝ քիմիական թելերից
0
0
5806 39 000 այլ գործվածքներ՝ այլ մանածագործական նյութերից
0
0
5806 40 000 անթեզաթել գործվածքներ՝ սոսնձմամբ ամրացված (բոլդյուկ)
0
0
5807 10  պիտակներ, խորհրդանշաններ եւ նմանատիպ արտադրանք մանածագործական նյութերից, կտորներով, ժապավեններով կամ ըստ ձեւի կամ չափի ձեւված, բայց չասեղնագործված
0
0
5807 90 այլ պիտակներ, խորհրդանշաններ եւ նմանատիպ արտադրանք մանածագործական նյութերից, կտորներով, ժապավեններով կամ ըստ ձեւի կամ չափի ձեւված, բայց չասեղնագործված
0
0
5808 10 000 ժապավենաթել՝ հյուսված կտորով
0
0
5808 90 000 այլ ժապավենաթել՝ հյուսված կտորով
0
0
5809 00 000 գործվածքներ մետաղական թելերից եւ գործվածքներ մետաղացված թելերից՝ 5605 ապրանքային դիրքի, օգտագործվող հագուստեղենում, որպես կահույքի գործվածք կամ համանման նպատակներով, այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված
0
0
5810 10  ասեղնագործվածք՝ առանց տեսանելի հիմքի
0
0
5810 91 այլ ասեղնագործվածք՝ բամբակե մանվածքից
0
0
5810 92 այլ ասեղնագործվածք՝ քիմիական թելերից
0
0
5810 99 այլ ասեղնագործվածք՝ այլ մանածագործական նյութերից
0
0
5811 00 000 մգդակած մանածագործական նյութեր կտորով, բաղկացած մեկ կամ մի քանի մանածագործական նյութերի շերտերից, միացված փափուկ միջադիր շերտով՝ կարով կամ այլ եղանակով, բացի 5810 ապրանքային դիրքի ասեղնագործվածքներից
0
0
7010 90 310

7010 90 410

7010 90 430

7010 90 450

7010 90 470

7010 90 510

7010 90 530

7010 90 550

7010 90 570

շշեր, մինչեւ 2.5 լ եւ ավելի նոմինալ ծավալով, խմիչքների եւ ըմպելիքների համար՝ անգույն եւ գունավոր ապակուց
10
0
7615 11 000 ճիլոպներ՝ խոհանոցային ամանեղենը մաքրելու համար, բարձիկներ մաքրելու կամ ողորկելու համար, ձեռնոցներ եւ նմանատիպ արտադրանք՝ ալյումինից
0
0
7615 19 ճաշի, խոհանոցային ապրանքներ կամ այլ ապրանքներ կենցաղային կարիքների համար եւ դրանց մասերը ալյումինից՝ այլ
0
0
7615 20 000 ալյումինից սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ եւ նրանց մասերը
0
0
7616 10 000 մեխեր, կոճգամներ, պահունդներ (բացի 8305 ապրանքային դիրքում նշվածներից), պտուտակներ, հեղույսներ, մանեկներ, ներպտուտակվող կեռեր, գամեր, երիթներ, երիթակներ, տափօղակներ եւ համանման արտադրատեսակներ
0
0
7616 91 000 ալյումինե լարից գործվածք, վանդակաճաղեր, ցանցեր եւ ցանկապատեր
0
0
7616 99 ալյումինե այլ արտադրատեսակներ՝ այլ
0
0
8517 11 000 անհաղորդալարային լսափողով հեռախոսային ապարատներ՝ հաղորդալարային կապի համար
0
0
8517 19 100 տեսախոսեր
0
0
8517 19 900 այլ՝ հեռախոսային ապարատներ
0
0
8517 21 000 ֆակսիմիլային ապարատներ
0
0
8517 22 000 հեռատպիչներ
0
0
8517 50 100 ապարատներ՝ կրող հաճախականությամբ հաղորդալարային կապի համակարգի համար
0
0
8517 50 900 ապարատներ՝ կապի թվային հաղորդալարային համակարգերի համար
0
0
8517 80 100 տնային խոսափողեր
0
0
8517 80 900 այլ էլեկտրական հեռախոսային կամ հեռագրային սարքեր՝ հաղորդալարային կապի համար
0
0
8517 90 110 8517 50 100 ենթաենթադիրքի ապարատների էլեկտրոնային մոդուլներ
0
0
8517 90 190 8517 50 100 ենթաենթադիրքի ապարատների այլ մասեր
0
0
8517 90 820 այլ ապարատների էլեկտրոնային մոդուլներ
0
0
8517 90 880 այլ ապարատների մասեր՝ այլ
0
0
8518 10 200 միկրոֆոններ, որոնք ունեն 300 հերցից մինչեւ 3.4 կիլոհերց հաճախականության շերտագիծ, 10 մմ տրամագիծ եւ 3 մմ ոչ ավելի բարձրություն՝ հեռահաղորդակցության համար օգտագործվող
0
0
8518 29 200 բարձրախոսներ 300 հերցից մինչեւ 3.4 կիլոհերց հաճախականության շերտագիծ եւ 50 մմ ոչ ավելի տրամագիծ ունեցող՝ հեռահաղորդակցության համար օգտագործվող
0
0
8518 30 200 հեռախոսային հաղորդալարային լսափողեր
0
0
8520 20 000 հեռախոսային ինքնապատասխանիչներ
0
0
8522 90 510 հեռախոսային ինքնապատասխանիչների էլեկտրոնային մոդուլներ
0
0
8523 11 000 մագնիսական ժապավեններ՝ չձայնագրված, 4 մմ ոչ ավելի լայնքով
0
0
8523 12 000 մագնիսական ժապավեններ՝ չձայնագրված, 4 մմ ավելի, բայց 6.5 մմ ոչ ավել լայնքով
0
0
8523 13 000 մագնիսական ժապավեններ՝ չձայնագրված, 6.5 մմ ավելի լայնքով
0
0
8523 20 մագնիսական սկավառակներ՝ չձայնագրված 
0
0
8523 90 000 այլ պատրաստի կրիչներ՝ չձայնագրված
0
0
8524 31 000 սկավառակներ՝ լազերային համակարգերի համար՝ ձայնից եւ պատկերից տարբերվող երեւույթների վերարտադրման համար
0
0
8524 40 մագնիսային ժապավեններ՝ ձայնից եւ պատկերից զատ երեւույթների վերարտադրման համար
0
0
8524 91 000 այլ կրիչներ՝ ձայնից եւ պատկերից զատ երեւույթների վերարտադրման համար
0
0
8525 30 հեռուստախցիկներ
0
0
8525 40 տեսախցիկներ կադր առ կադր պատկերման եւ տեսագրող խցիկներ, այլ, թվային խցիկներ
0
0
8528 12 900 էլեկտրոնային մոդուլներ՝ հաշվողական մեքենաներում ներկառուցելու համար
0
0
8528 13 000 հեռուստախցային կապի ընդունման ապարատներ՝ սեւ-սպիտակ կամ այլ մոնոքրոն պատկերման
0
0
8528 30 050 տեսապրոյեկտորներ՝ հարթ դիսպլեյի օգնությամբ աշխատող, ունակ վերարտադրելու հաշվողական մեքենայից ստացվող թվային ինֆորմացիան
0
0
8529 90 400 8525 10 500, 8525 20 910, 8525 20 990, 8529 40 110 եւ 
8527 90 920 ենթաենթադիրքերի սարքերի մասեր
0
0
8543 11 000 իոնային պատվաստման տեղակայանքներ կիսահաղորդչային նյութերի լեգիրացման համար
0
0
8543 81 000 քարտեր եւ պիտակներ հատուկ նշագրումով, որոնց գործունեությունը հիմնված է մոտեցման սկզբունքի վրա
0
0
8543 89  այլ էլեկտրական մեքենաներ եւ ապարատներ՝ անհատական ֆունկցիաներ ունեցող, տվյալ խմբի այլ տեղում չհիշատակված եւ չներառված
0
0
8543 90 100 մոդուլներ եւ հանգույցներ, կազմված իրար միացված երկու եւ ավելի մասերից կամ դետալներից՝ օդանավերի գրանցիչների համար քաղաքացիական ավիացիայում
0
0
8543 90 200 էլեկտրոնային մոդուլներ՝ հաշվողական մեքենաներում տեղադրելու համար
0
0
8543 90 300 8543 11 000, 8543 30 200, 8543 89 650 կամ 8543 89 730 ենթաենթադիրքերի սարքերի համար
0
0
8708 99 87018705 ապրանքային դիրքերի շարժիչավոր տրանսպորտային միջոցների մասեր, պարագաներ՝ այլ
0
0
9006 10 100 նկարող սարքեր՝ օգտագործվող դիմակներ կամ ֆոտոձեւանմուշներ պատրաստելու համար
0
0
9006 99 000 ֆոտոխցիկների, ֆոտոբռնկիչների եւ լամպ բռնկիչների մասեր եւ պարագաներ՝ այլ
0
0
9403 70 100 կահույք պլաստմասսայե՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար
0
0

բ)

8514 10 050 վառարաններ եւ դիմադրության խցեր՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի հիմքի վրա՝ կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար 
0
0
8514 20 050 վառարաններ եւ խցեր գործող ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրիկական կորուստների երեւույթների հիմքով՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի հիմքի վրա՝ կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար
0
0
8514 30 110 ինֆրակարմիր ճառագայթմամբ վառարաններ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի վրա կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար
0
0
8514 30 910 այլ վառարաններ եւ խցեր՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի վրա կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար 
0
0
8514 90 200 8514 10 050, 8514 20 050, 8514 30 110 կամ 8514 30 910 ենթաենթադիրքերի մեքենաների մասեր 
0
0
8517 30 000 կոմուտատորներ հեռախոսային կամ հեռագրային կապի համար
0
0
8524 39 100 լազերային կարդացող համակարգերի համար սկավառակներ՝ այլ
0
0
8524 99 100 այլ կրիչներ հրահանգների, տվյալների, ձայնի եւ պատկերի վերարտադրման համար, ձայնագրված մեքենայական ընթերցման համար մատչելի երկուական տեսքով
0
0
8525 20 910 հաղորդող սարքեր, իր մեջ ընդունող սարք ընդգրկող, կապի բջջային ցանցի համար (շարժական հեռախոսներ)
0
0
8525 20 990 այլ հաղորդող ապարատներ՝ իր մեջ ընդունող սարք ընդգրկող
0
0
8527 90 920 դյուրակիր ընդունիչներ` կանչի ազդանշաններ կամ փեյջինգային հաղորդագրություն ընդունելու համար
0
0
8529 10 150 ալեհավաքներ` ռադիոհեռագրային կամ ռադիոհեռախոսային սարքերի համար
0
0
8543 89 150 էլեկտրական մեքենաներ՝ թարգմանչի կամ բառարանի ֆունկցիաներով
0
0
8543 89 730 սարքավորումներ` կիսահաղորդչային սարքերի հերմետիզացման համար
0
0
8543 89 790 սարքեր` հաշվողական մեքենաներին եւ դրանց բլոկներին հնարավորություն ընձեռող աուդիոազդանշաններ մշակելու համար (ձայնային քարտեր)
0
0
9009 11 000 էլեկտրաստատիկ ֆոտոպատճենահանող մեքենաներ` սկզբնական պատկերն անմիջականորեն պատճենի վրա վերարտադրելու միջոցով աշխատող (ուղղակի գործընթաց)
0
0
9009 21 000 այլ ֆոտոպատճենահանող մեքենաներ՝ ներկառուցված օպտիկական համակարգով
0
0

Հոդված 2. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի «ա» ենթակետում նշված ապրանքների համար օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2003 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ «բ» ենթակետում նշված ապրանքների համար՝ 2007 թվականի հունվարի 1-ից:
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

21 հոկտեմբերի 2002թ.
ՀՕ-417