Armenian   Russian    
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 27.07.2001

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 8-րդ եւ 17-րդ կետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝
 
  «8. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ                
1.
բնական գազի փոխադրում, բաշխում, ներկրում, արտահանում, փոխադրման եւ բաշխման ցանցի կառուցում
ԷՀ
Բ
Ա
-
-
-
Հ
Վ
2.
էլեկտրական կայանների կառուցում եւ վերականգնում, էլեկտրական էներգիայի արտադրություն(ներառյալ՝ էլեկտրական եւ ջերմային էներգիայի համակցված արտադրությունը), հաղորդում, բաշխում, արտահանում, ներկրում, հաղորդման եւ բաշխման ցանցի կառուցում
ԷՀ
Բ
Ա
-
-
-
Հ
Վ
3.
ջերմային կայանների կառուցում եւ վերականգնում, ջերմային էներգիայի արտադրություն, փոխադրում, բաշխում, փոխադրման եւ բաշխման ցանցի կառուցում
ԷՀ
Բ
Ա
-
-
-
Հ
Վ
4.
էլեկտրաէներգետիկական եւ գազամատակարարման համակարգերի օպերատորի ծառայություններ
ԷՀ
Բ
Ա
-
-
-
Հ
Վ
5.
էներգետիկական շուկային մատուցվող ծառայություններ
ԷՀ
Բ
Ա
_-_
-
-
Հ
  «17. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ                
1.
կապիտալ շինարարության բնագավառում քաղաքաշինության փաստաթղթերի մշակում, ինժեներական հետազննում եւ փորձաքննություն՝ ըստ քաղաքաշինության հետեւյալ ոլորտների՝
 • քաղաքացիական
 • արդյունաբերական 
 • տրանսպորտային 
 • հիդրոտեխնիկական 
 • էներգետիկ 
 • կապի 
 • հատուկ 

 
 
 
 
 

ԿՄ

ԿՄ

ԿՄ

ԿՄ

ԿՄ

ԿՄ

ԿՄ


 
 
 
 
 

Բ

Բ

Բ

Բ

Բ

Բ

Բ


 
 
 
 
 

Ա

-

-

-

-

-

-


 
 
 
 
 

-

-

-

-

-

-

-


 
 
 
 
 

-

-

-

-

-

-

-


 
 
 
 
 

-

-

-

-

-

-

-


 
 
 
 
 

-

-

-

-

-

-

-


 
 
 
 
 

-

-

-

-

-

-

-

2.
կապիտալ շինարարության իրականացում՝ ըստ քաղաքաշինության հետեւյալ ոլորտների՝
 • քաղաքացիական
 • արդյունաբերական 
 • տրանսպորտային 
 • հիդրոտեխնիկական 
 • էներգետիկ 
 • կապի 
 • հատուկ 

 ԿՄ

ԿՄ

ԿՄ

ԿՄ

ԿՄ

ԿՄ

ԿՄ


 Բ

Բ

Բ

Բ

Բ
 
 

Բ


 Ա

-

-

-

-

-

-


 -

-

-

-

-
 
 

-


 -

-

-

-

-
 
 

-


 -

-

-

-

-

-

-


 -

-

-

-

-

-

-


 -

-

-

-

-

-
 
 

-»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

14 օգոստոսի 2001թ.
ՀՕ-202