Armenian   Russian    
Բարեգործության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 11.04.2003

Հոդված 1. «Բարեգործության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (8 նոյեմբերի 2002 թվականի, ՀՕ-424, այսուհետ՝ օրենք) 2-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր կետով.

«21 ) աջակցել առողջապահության զարգացմանը.»:

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի՝

1) առաջին մասը «ֆիզիկական անձանց» բառերից հետո լրացնել «, առողջապահական» բառով.

2) երկրորդ մասը «կազմակերպություններին» բառից հետո լրացնել «(բացառությամբ առողջապահության բնագավառի կազմակերպությունների) բառերով:
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

7 մայիսի 2003թ.
ՀՕ-536