Armenian   Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆՎԱԾ ՈՒԺԵՐԻ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 03.07.2002
Հոդված 1. Ուժը կորցրած ճանաչել «Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողների զինվորական կոչումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (23 մարտի 1992 թվական, ՀՕ - 15):

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական hրապարակման հաջորդ օրվանից:
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

18 հուլիսի 2002թ.
ՀՕ-381