ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 12-ԻՆ ԳՈՒՄԱՐՎՈՂ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ1. Ղեկավարվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խորհուրդը որոշում է.

սահմանել Ազգային ժողովի յոթերորդ գումարման երրորդ նստաշրջանի 2019 թվականի նոյեմբերի 12-ին գումարվող նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հետևյալ հաջորդականությունը.

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1 ա) Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-273-09.09.2019,21.10.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2732-09.09.2019,21.10.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2 «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Խ-275-10.09.2019,11.11.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
3 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-246-02.08.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-256-13.08.2019,25.09.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` Վլադիմիր Վարդանյան, Սիսակ Գաբրիելյան
5 ա) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-168-31.05.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Աննա Կարապետյան
բ) «Անվտանգության խորհրդի կազմավորման և գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Պ-1681-31.05.2019,11.11.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Աննա Կարապետյան
6 ա) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-228-19.07.2019,06.09.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2281-19.07.2019,06.09.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7 ա) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-259-14.08.2019,26.09.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2591-14.08.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8 «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-209-24.06.2019,03.09.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` Միքայել Մելքումյան
9 «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Պ-263-30.08.2019,11.11.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` Միքայել Մելքումյան
10 ա) «Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-204-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2041-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2042-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2043-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2044-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2045-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2046-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2047-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2048-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2049-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Ապրանքային նշանների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20410-20.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20411-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20412-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20413-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20414-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20415-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Ավիացիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20416-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Ոստիկանության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20417-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20418-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Պետական նյութական պահուստի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20419-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20420-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20421-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Տեսչական մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20422-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իդ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20423-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իե) «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20424-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իզ) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-20425-21.06.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11 ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-037-06.03.2019,06.09.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0371-06.03.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12 Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-163-27.05.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13 Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-269-04.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14 ա) Տարածքային կառավարման մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-144-20.05.2019,26.09.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1441-20.05.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Համայնքային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1442-20.05.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-1443-20.05.2019,26.09.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15 ա) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-243-29.07.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2431-29.07.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16 ա) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-188-14.06.2019,11.11.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-1881-14.06.2019,11.11.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1882-14.06.2019,11.11.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1883-14.06.2019,11.11.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1884-14.06.2019,11.11.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1885-14.06.2019,11.11.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17 ա) «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
Կ-272-09.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2721-09.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18 «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-279-12.09.2019,11.11.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Վաղարշակ Հակոբյան
19 «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-286-16.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20 «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-303-03.10.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21 ա) «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-148-22.05.2019,27.09.2019-ԱՍ-011/1
Հեղինակներ` Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան, Նարեկ Զեյնալյան
բ) «Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-1481-22.05.2019-ԱՍ-011/1
Հեղինակներ` Վարազդատ Կարապետյան, Բաբկեն Թունյան, Նարեկ Զեյնալյան
22 ա) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-276-12.09.2019,06.11.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Հերիքնազ Տիգրանյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Պ-2761-12.09.2019,06.11.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակներ` Նարեկ Զեյնալյան, Հերիքնազ Տիգրանյան
23 Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-282-13.09.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակներ` Գեւորգ Պետրոսյան, Արման Աբովյան, Քաջիկ Գեւորգյան, Դավիթ Մանուկյան, Արայիկ Աղաբաբյան
24 «Պետական սահմանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-314-09.10.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
25 «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-316-10.10.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
26 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Դանիայի Թագավորության կառավարության միջև վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-310-08.10.2019-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
27 Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարաններում բնակվող միայնակ կենսաթոշակառուներին նպատակային սոցիալական աջակցության մասին
Կ-319-16.10.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
28 ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-288-20.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2881-20.09.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
29 ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-290-23.09.2019,11.11.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2901-23.09.2019,11.11.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
30 «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Խ-284-13.09.2019,11.11.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
31 Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Խ-298-26.09.2019,11.11.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
32 Անշարժ գույքի հարկով հարկման նպատակով անշարժ գույքի շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային գնահատման կարգը սահմանելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-214-03.07.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
33 «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-223-12.07.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
34 «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-247-02.08.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

2. «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը (Կ-306-03.10.2019-ՖՎ,ԱՍ,ԱՀ,ԳԿ,ԵԻ,ՄԻ,ՊԱ,ՊԻ,ՏԵ,ՏՀ,ՏՏԳԲ-011/0) կքննարկվի նոյեմբերի 13-ի երրորդ նիստում:

3. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների ընտրության հարցը (351-11.11.2019) կքննարկվի «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի քննարկման ավարտից հետո:


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
Ա. Միրզոյան
2019թ. նոյեմբերի 11
քաղ. Երեւան
ԱԺԽՈ-060-Լ