ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-ԻՆ ԳՈՒՄԱՐՎՈՂ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ1. Ղեկավարվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խորհուրդը որոշում է.

սահմանել Ազգային ժողովի յոթերորդ գումարման երկրորդ նստաշրջանի 2019 թվականի մայիսի 29-ին գումարվող նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հետևյալ հաջորդականությունը.

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1 Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրություն
15.05.2019-

2 ա) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-032-28.02.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0321-28.02.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0323-28.02.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Նույնականացման քարտերի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0324-28.02.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0325-28.02.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Օտարերկրացիների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0326-28.02.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0327-28.02.2019,15.04.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0328-28.02.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Զենքի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0329-28.02.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-03210-28.02.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Ոստիկանության զորքերի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-03211-28.02.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-03212-28.02.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3 ա) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-033-28.02.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0331-28.02.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0332-28.02.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4 «Փաստաբանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-070-26.03.2019,27.05.2019-ՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5 «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-099-11.04.2019,27.05.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6 Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
147-22.05.2019-

7 Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
149-22.05.2019-

8 Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
155-23.05.2019-

9 Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
156-23.05.2019-

10 Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
146-22.05.2019-

11 Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
151-22.05.2019-

12 Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
159-24.05.2019-

13 Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
160-24.05.2019-

14 Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
162-27.05.2019-

15 ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-028-26.02.2019,15.04.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0281-26.02.2019,15.04.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Նույնականացման քարտերի մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0282-26.02.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Խ-023-26.02.2019,10.04.2019-ՖՎ-011/1
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
17 2008 թվականի մարտի 1-2-ը Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցության մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Պ-015-18.02.2019,15.04.2019-ՊԻ-011/1
Հեղինակներ` Ալեն Սիմոնյան, Լենա Նազարյան
18 ա) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-051-11.03.2019,15.04.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0511-11.03.2019,15.04.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-0512-27.05.2019-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19 ա) Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին
Կ-052-11.03.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0521-11.03.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0522-11.03.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0523-11.03.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0524-11.03.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0525-11.03.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0526-11.03.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20 Քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-078-29.03.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21 «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորի գործունեության երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-086-03.04.2019,29.05.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան
22 Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Խ-021-25.02.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ`«Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցություն
23 «Վիճակախաղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Պ-013-12.02.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակներ` Ալեն Սիմոնյան, Սիփան Փաշինյան, Նաիրա Զոհրաբյան
24 ««Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Խ-090-04.04.2019,27.05.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
25 ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Խ-105-12.04.2019,27.05.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
բ) «Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Խ-1051-12.04.2019-ՏՀ-011/0
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
26 ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-042-06.03.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0421-06.03.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
27 «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-071-26.03.2019,29.05.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` Սերգեյ Բագրատյան
28 «Բռնադատվածների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-040-06.03.2019,27.05.2019-ՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
29 «Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-038-06.03.2019-ՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
30 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդում (Գնաճի հաղորդում)
126-02.05.2019-ՖՎ

31 ա) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-077-29.03.2019-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0771-29.03.2019-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0772-29.03.2019-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0773-29.03.2019-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
32 Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-085-03.04.2019,21.05.2019-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` Տիգրան Ուրիխանյան
33 «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Խ-089-04.04.2019,29.05.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ`«Լուսավոր Հայաստան» խմբակցություն
34 Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-100-11.04.2019-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
35 «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Պ-098-10.04.2019-ԳԿ-011/0
Հեղինակներ` Արտակ Մանուկյան, Արսեն Ջուլֆալակյան
36 «Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման ոլորտում Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-101-11.04.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
37 «Բնական և տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների կանխման և հետևանքների վերացման բնագավառում փոխգործակցության մասին» 1993 թվականի հունվարի 22-ի համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-121-29.04.2019-ՊԱ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
38 «Դիվանագիտական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-110-18.04.2019-ԱՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
39 ա) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-084-02.04.2019,31.05.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0841-02.04.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-0842-02.04.2019,31.05.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0843-02.04.2019,31.05.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Նոտարիատի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0844-02.04.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Հրապարակային սակարկությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0845-02.04.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-0846-02.04.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0847-02.04.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0848-02.04.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0849-02.04.2019-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
40 «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
Կ-059-15.03.2019-ՏԵ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
41 «2018 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության, մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին» տարեկան հաղորդում և «Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի՝ որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի 2018 թվականի գործունեության վերաբերյալ» տարեկան զեկույց
082-01.04.2019-ՄԻ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
Ա. Միրզոյան
2019թ. մայիսի 27
քաղ. Երեւան
ԱԺԽՈ-033-Լ