ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 10-ԻՆ ԳՈՒՄԱՐՎՈՂ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐԻ
ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ1. Ղեկավարվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 28-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի խորհուրդը որոշում է.

սահմանել Ազգային ժողովի վեցերորդ գումարման չորրորդ նստաշրջանի 2018 թվականի սեպտեմբերի 10-ին գումարվող նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հետևյալ հաջորդականությունը.

Հարցի անվանումը Կոդը և հեղինակները
1 Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն


2 Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի ընտրություն
07.09.2018-

3 Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին
Պ-290-30.03.2018,07.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակներ` Միհրան Պողոսյան, Ռուստամ Մախմուդյան
4 «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-304-12.04.2018-ՊԱ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5 «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-285-20.03.2018-ԱՍ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6 «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Կ-279-02.03.2018,31.07.2018-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7 «1997 թվականի սեպտեմբերի 20-ի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև միջազգային ավտոմոբիլային հաղորդակցության մասին համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-280-13.03.2018-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև կրթության որակավորումների, գիտական աստիճանների ու գիտական կոչումների փոխճանաչման և համադրելիության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-275-28.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միավորված ազգերի կազմակերպության պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության միջև հիմնական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-281-14.03.2018-ՏՏԳԲ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10 «Օդային հաղորդակցությունների մասին` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սինգապուրի Հանրապետության կառավարության միջև» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-307-19.04.2018-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև օդային հաղորդակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-311-02.05.2018-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12 Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-306-19.04.2018-ՊԻՄԻ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13 «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-316-07.05.2018,10.09.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-327-08.06.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` Տիգրան Ուրիխանյան
15 ա) «Փախստականների և ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-328-11.06.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3281-11.06.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16 ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-347-06.07.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3471-06.07.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3472-06.07.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3473-06.07.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17 Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրություն
28.06.2018-

18 Վճռաբեկ դատարանի նախագահի ընտրություն
09.08.2018-

19 ա) «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-233-22.12.2017,09.04.2018-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2331-22.12.2017,09.04.2018-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2332-22.12.2017,09.04.2018-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2333-22.12.2017,09.04.2019-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-2334-22.12.2017,09.04.2018-ՏՏԳԲ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
20 Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
(երկրորդ ընթերցում)
Կ-313-02.05.2018-ՏՀ-011/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21 «Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-162-23.10.2017,05.09.2018-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջև հանցավորության դեմ պայքարում համագործակցության վերաբերյալ» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-352-31.07.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
23 Հաշվեքննիչ պալատի անդամի ընտրություն
07.09.2018-

24 Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուի ընտրություն
17.08.2018-

25 Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-325-01.06.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակներ` Գեւորգ Պետրոսյան, Միքայել Մելքումյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Նորա Առուստամյան, Վահե Էնֆիաջյան, Հակոբ Նազարյան, Արթուր Մանուկյան, Լուիզա Սարգսյան, Արգամ Աբրահամյան, Իվետա Տոնոյան, Շաքե Իսայան
26 «Հայաստանի Հանրապետության և Բուլղարիայի Հանրապետության միջև աշխատանքային միգրացիայի կարգավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին
Կ-353-06.08.2018-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
27 ա) «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-282-16.03.2018-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2821-16.03.2018-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Գրավատների և գրավատնային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2822-16.03.2018-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2823-16.03.2018-ՖՎ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
28 «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-315-03.05.2018-ՊԻՄԻ-011/0
Հեղինակներ` Արփինե Հովհաննիսյան, Վահրամ Բաղդասարյան, Անդրանիկ Հարությունյան
29 «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին
Պ-341-15.06.2018,07.09.2018-ՖՎ-011/0
Հեղինակներ` Գագիկ Մինասյան, Սամվել Նիկոյան, Գեւորգ ԳորգիսյանՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
Ա. Բաբլոյան
2018թ. սեպտեմբերի 7
քաղ. Երեւան
ԱԺԽՈ-050-Լ