Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Կ-265-12.02.2018,06.03.2018-ՊԻՄԻ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Լրամշակված նախագիծ
Տեղեկանք նախագծերում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ


Ամփոփաթերթ