Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-2522-02.02.2018-ՏՀ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքում կատարել հետեւյալ փոփոխությունները՝

1) 1692 -րդ հոդվածի վերնագրում եւ 1-ին մասում «պետական վիճակագրական» բառերը փոխարինել «պաշտոնական վիճակագրական» բառերով:

2) 2445 -րդ հոդվածի վերնագրում եւ 1-ին ու 2-րդ մասում «պետական վիճակագրության» բառերը փոխարինել «պաշտոնական վիճակագրության» բառերով:

Հոդված 2. Սույն Օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: