Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-4446-03.12.2004-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՆՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ (ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ) ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Անվճարունակության (սնանկության) մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետում «սոցիալական ապահովության պետական հիմնադրամը» բառերը փոխարինել «հարկային մարմինները» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «գ» կետից եւ 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետից հանել «եւ սոցիալական ապահովության» բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի 90-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «գ» կետից հանել «եւ սոցիալական ապահովության պետական հիմնադրամի» բառերը:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2005 թվականի հունվարի 1-ից: