Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1731-02.11.2017-ՏՏԳԲ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 8.1 բաժինը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
 «8.1. Ջրային ոլորտ
1.
Խմելու ջրամատակարարման եւ (կամ) ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցում
ՀԾԿՀ
Ա
Փ
-
-
Հ
Վ»

 Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019թ. հունվարի 1-ին: