Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-4231-19.11.2004-ՊԱ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.  Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի (1-ը հուլիսի 1998 թվական) 56-րդ հոդվածը լրացնել նոր «21 » կետով` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«21 ) ռազմական ոստիկանությունը` օրենքով նրա իրավասությանը հանձնված գործերով.»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներոր դ օրվանից: