Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-1016-06.06.2016-ՏՏ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) հավելված 2-ի 2.1-ին բաժնի 6-րդ եւ 53-րդ, 2.2-րդ բաժնի 95-րդ, 2.7-րդ բաժնի 10-րդ, 15-րդ, 28-րդ եւ 104-րդ, 2.8-րդ բաժնի 3-րդ, 5-րդ, 28-րդ եւ 101-րդ, 2.9-րդ բաժնի 2-րդ, 3-րդ եւ 22-րդ կետերը համապատասխանաբար շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
«Մարզի անվանումը  
 Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
Արագածոտն    
  6. Ալագյազ Ալագյազ գյուղ
     Ավշեն գյուղ
    Կանիաշիր գյուղ
    Ճարճակիս գյուղ
    Մելիքգյուղ գյուղ
    Միջնատուն գյուղ
    Միրաք գյուղ
    Շենկանի գյուղ
    Ջամշլու գյուղ
    Ռյա թազա գյուղ
    Սիփան գյուղ
  53. Ծաղկահովիտ Ծաղկահովիտ գյուղ
    Բերքառատ գյուղ
    Գեղադիր գյուղ
    Գեղաձոր գյուղ
    Գեղարոտ գյուղ
    Լեռնապար գյուղ
    Ծիլքար գյուղ
    Հնաբերդ գյուղ
    Նորաշեն գյուղ
    Սադունց գյուղ
    Վարդաբլուր գյուղ
Արարատ     
  95. Ուրցաձոր Ուրցաձոր գյուղ
    Լանջանիստ գյուղ
     Շաղափ գյուղ
Շիրակ    
  10. Ամասիա Ամասիա գյուղ
    Արեգնադեմ գյուղ
    Բանդիվան գյուղ
    Բյուրակն գյուղ
    Գտաշեն գյուղ
    Կամխուտ գյուղ
    Հովտուն գյուղ
    Մեղրաշատ գյուղ
    Ողջի գյուղ
    Ջրաձոր գյուղ
  15. Աշոցք Աշոցք գյուղ
      Բավրա գյուղ
    Զույգաղբյուր գյուղ
    Թավշուտ գյուղ
    Կարմրավան գյուղ
    Կրասար գյուղ
    Ղազանչի գյուղ
    Մեծ Սեպասար գյուղ
    Սարագյուղ գյուղ
    Սիզավետ գյուղ
    Փոքր Սեպասար գյուղ
  28. Արփի Բերդաշեն գյուղ
    Ալվար գյուղ
    Աղվորիկ գյուղ
    Արավետ գյուղ
    Արդենիս գյուղ
    Գառնառիճ գյուղ
    Դարիկ գյուղ
    Եղնաջուր գյուղ
    Երիզակ գյուղ
    Զարիշատ գյուղ
    Զորակերտ գյուղ
    Լորասար գյուղ
    Ծաղկուտ գյուղ
    Շաղիկ գյուղ
    Պաղակն գյուղ
  104. Սարապատ Թորոսգյուղ գյուղ
    Արփենի գյուղ
    Բաշգյուղ գյուղ
     Գոգհովիտ գյուղ
     Լեռնագյուղ գյուղ
     Կաքավասար գյուղ
    Հարթաշեն գյուղ
    Հողմիկ գյուղ
    Ձորաշեն գյուղ
    Մուսայելյան գյուղ
     Սալուտ գյուղ
    Սարապատ գյուղ
    Վարդաղբյուր գյուղ
    Ցողամարգ գյուղ
    Փոքր Սարիար գյուղ
Սյունիք    
  3. Գորիս Գորիս քաղաք
    Ակներ գյուղ
    Աղբուլլաղ գյուղ
    Բարձրավան գյուղ
    Խնձորեսկ գյուղ
    Հարթաշեն գյուղ
    Ներքին Խնձորեսկ գյուղ
    Շուռնուխ գյուղ
    Որոտան գյուղ
    Վանանդ գյուղ
    Վերիշեն գյուղ
    Քարահունջ գյուղ
  5. Մեղրի Մեղրի քաղաք
    Ագարակ քաղաք
    Ալվանք գյուղ
    Այգեձոր գյուղ
    Գուդեմնիս գյուղ
    Թխկուտ գյուղ
    Լեհվազ գյուղ
    Լիճք գյուղ
    Կարճեւան գյուղ
    Կուրիս գյուղ
    Նռնաձոր գյուղ
    Շվանիձոր գյուղ
    Վահրավար գյուղ
    Վարդանիձոր գյուղ
    Տաշտուն գյուղ
  28. Գորայք Գորայք գյուղ
    Ծղուկ գյուղ
    Սառնակունք գյուղ
    Սպանդարյան գյուղ
  101. Տեղ Տեղ գյուղ
    Արավուս գյուղ
    Խնածախ գյուղ
    Խոզնավար գյուղ
    Կոռնիձոր գյուղ
    Վաղատուր գյուղ
     Քարաշեն գյուղ
Վայոց ձոր    
  2. Ջերմուկ Ջերմուկ քաղաք
    Գնդեվազ գյուղ
    Կարմրաշեն գյուղ
    Կեչուտ գյուղ
    Հերհեր գյուղ
  3. Վայք Վայք քաղաք
    Ազատեկ գյուղ
    Արին գյուղ
    Զեդեա գյուղ
    Փոռ գյուղ
  22. Զառիթափ Զառիթափ գյուղ
    Ախտա գյուղ
    Արտավան գյուղ
    Բարձրունի գյուղ
    Գոմք գյուղ
    Խնձորուտ գյուղ
    Կապույտ գյուղ
    Հորադիս գյուղ
    Մարտիրոս գյուղ
    Նոր Ազնաբերդ գյուղ
     Ուղեձոր գյուղ
    Սարավան գյուղ
    Սերս գյուղ

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի հավելված 2-ի 2.1-ին բաժնի 9-րդ, 14-րդ, 27-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 32-րդ, 37-րդ, 49-րդ, 56-րդ, 65-րդ, 70-րդ, 71-րդ, 78-րդ, 83-րդ, 90-րդ, 92-րդ, 94-րդ, 97-րդ, 100-րդ, 115-րդ, 2.2-րդ բաժնի 46-րդ, 75-րդ, 2.7-րդ բաժնի 5-րդ, 9-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ, 29-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 35-րդ, 38-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 45-րդ, 50-րդ, 54-րդ, 56-րդ, 58-րդ, 64-րդ, 66-րդ, 70-րդ, 74-րդ, 75-րդ, 81-րդ, 82-րդ, 85-րդ, 88-րդ, 91-րդ, 96-րդ, 99-րդ, 101-րդ, 106-րդ, 109-րդ, 112-րդ, 116-րդ, 117-րդ, 2.8-րդ բաժնի 2-րդ, 9-րդ, 17-րդ, 21-րդ, 24-րդ, 29-րդ, 37-րդ, 39-րդ, 44-րդ, 45-րդ, 46-րդ, 49-րդ, 51-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 55-րդ, 63-րդ, 66-րդ, 74-րդ, 76-րդ, 77-րդ, 81-րդ, 84-րդ, 88-րդ, 90-րդ, 92-րդ, 96-րդ, 100-րդ, 110-րդ, 111-րդ, 2.9-րդ բաժնի 5-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 13-րդ, 16-րդ, 19-րդ, 23-րդ, 26-րդ, 27-րդ, 28-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 43-րդ կետերը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ընդունման

1. Ընթացիկ իրավիճակը եւ իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

2011 թվականի նոյեմբերի 10-ին ՀՀ կառավարության կողմից հավանության արժանացավ «Համայնքների խոշորացման եւ միջհամայնքային միավորումների ձեւավորման հայեցակարգը»: Դրանով իսկ ՀՀ կառավարությունը հաստատեց, որ վարչատարածքային բարեփոխումներն անհրաժեշտ են՝ համայնքների զարգացման շարունակականության ապահովման, համայնքի կողմից առավել որակյալ եւ մատչելի ծառայությունների մատուցման, խոշորացված համայնքների միավորված ռեսուրսների (մարդկային, ֆինանսական, հողային եւ այլն) առավել արդյունավետ օգտագործման տեսանկյունից: Այնուհետ, համայնքների խոշորացման գործընթացի անհրաժեշտությունը կարեւորվեց նաեւ այլ փաստաթղթեթում, մասնավորապես, ՀՀ կառավարության տարեկան ծրագրերում, Կայուն զարգացման ծրագրում, ՀՀ 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրում եւ այլն:

Սույն թվականի փետրվարի 14-ին ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան, ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաթեւ, ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքային փնջերում անցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ: Դրանով մեկնարկ տրվեց համայնքների խոշորացման պրակտիկ փուլին:

ՀՀ-ում վարչատարածքային բարեփոխումների շարունակականությունն ապահովելու նպատակով՝ նախատեսվում է իրականացնել համայնքների խոշորացման եւս 14 պիլոտային ծրագիր՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ, Ծաղկահովիտ,  ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձոր, ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա, Աշոցք, Սարապատ, Արփի, ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս, Մեղրի, Տեղ, Գորայք, ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայք, Ջերմուկ, Զառիթափ համայնքային փնջերում: Այդ փնջերը ձեւավորվելու են հետեւյալ կազմերով.

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ՝ Ալագյազ, Ավշեն, Կանիաշիր, Ճարճակիս, Մելիքգյուղ, Միջնատուն, Միրաք, Շենկանի, Ջամշլու, Ռյա թազա, Սիփան (թվով 11)

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ՝ Ծաղկահովիտ, Բերքառատ, Գեղադիր, Գեղաձոր, Գեղարոտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Հնաբերդ, Նորաշեն, Սադունց, Վարդաբլուր (թվով 11)

ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձոր՝ Ուրցաձոր, Լանջանիստ, Շաղափ (թվով 3)

ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա՝ Ամասիա, Արեգնադեմ, Բանդիվան, Բյուրակն, Գտաշեն, Հովտուն, Մեղրաշատ, Ողջի, Ջրաձոր (թվով 9).

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք՝ Աշոցք, Բավրա, Զույգաղբյուր, Թավշուտ, Կարմրավան, Կրասար, Ղազանչի, Մեծ Սեպասար, Սարագյուղ, Սիզավետ, Փոքր Սեպասար (թվով 11).

ՀՀ Շիրակի մարզի Արփի՝ Բերդաշեն, Ալվար, Աղվորիկ, Արդենիս, Գառնառիճ, Զարիշատ, Զորակերտ, Ծաղկուտ, Շաղիկ (թվով 9).

ՀՀ Շիրակի մարզի Սարապատ՝ Թորոսգյուղ, Արփենի, Բաշգյուղ, Գոգհովիտ, Լեռնագյուղ, Կաքավասար, Հարթաշեն, Հողմիկ, Ձորաշեն, Մուսայելյան, Սալուտ, Սարապատ, Վարդաղբյուր, Ցողամարգ, Փոքր Սարիար (թվով 15)

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս՝ Գորիս, Ակներ, Բարձրավան, Խնձորեսկ, Հարթաշեն, Ներքին Խնձորեսկ, Շուռնուխ, Որոտան, Վերիշեն, Քարահունջ (թվով 10).

ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի՝ Մեղրի, Ագարակ, Ալվանք, Գուդեմնիս, Լեհվազ, Լիճք, Կարճեւան, Կուրիս, Նռնաձոր, Շվանիձոր, Վահրավար, Վարդանիձոր, Տաշտուն (թվով 13).

ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորայք՝ Գորայք, Ծղուկ, Սառնակունք, Սպանդարյան (թվով 4).

ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ՝ Տեղ, Արավուս, Խնածախ, Խոզնավար, Կոռնիձոր, Վաղատուր, Քարաշեն (թվով 7).

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայք՝ Վայք, Ազատեկ, Արին, Զեդեա, Փոռ (թվով 5).

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ՝ Ջերմուկ, Գնդեւազ, Կարմրաշեն, Հերհեր, (թվով 4):

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ՝ Զառիթափ, Արտավան, Բարձրունի, Գոմք, Խնձորուտ, Մարտիրոս, Նոր Ազնաբերդ, Սարավան, Սերս (թվով 9),

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

ՀՀ տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության կողմից մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը, որի համաձայն՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ եւ Ծաղկահովիտ, ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձոր, ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա, Աշոցք, Սարապատ եւ Բերդաշեն, ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս, Մեղրի, Տեղ, Գորայք, ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայք, Ջերմուկ, Զառիթափ համայնքներում համայնքների միավորման միջոցով ձեւավորվելու են համայնքային փնջեր:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություն կատարելու նպատակն է՝ օրենքի 84-րդ հոդվածի  14-րդ մասի առաջին պարբերությամբ սահմանել վերոնշյալ համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամկետը, ինչպես նաեւ այդ ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման կարգը:

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք եւ նրանց դիրքորոշումը

ՀՀ տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարություն

4. Ակնկալվող արդյունքը

Իրավական ակտերի փաթեթի կիրառման դեպքում կապահովվի համայնքների խոշորացման գործընթացի իրավական բազան:

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերն իրենց մեջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետով նախատեսված որեւէ կոռուպցիոն գործոն չեն պարունակում:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունման դեպքում

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունումն առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի բնապահպանության բնագավառում կարգավորման

1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին»  Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի (այսուհետ` Օրենքներ) ընդունման արդյունքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական եւ կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների վրա բացասական հետեւանքներ չեն առաջանա:

2. Օրենքների նախագծերի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա բացասական հետեւանքներ չեն առաջանա:

3. Օրենքների նախագծերը բնապահպանության ոլորտին չեն առնչվում, այդ ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին եւ պահանջներին չեն  հակասում:

Օրենքների կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  կանխատեuվող հետեւանքների գնահատման եւ վարվող քաղաքականության համեմատական վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում  է:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի ընդունումը չի հանգեցնում ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի եւ ՀՀ համայնքների բյուջեների եկամուտների, ինչպես նաեւ բյուջետային բնագավառում քաղաքականության փոփոխման: Իսկ ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների եւ ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսերի վրա ազդեցությունը կլինի ոչ էական:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում   փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերով (այսուհետ` Նախագծեր) նախատեսվում է  ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ եւ Ծաղկահովիտ, ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա, Աշոցք, Բերդաշեն, ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս, Մեղրի, Տեղ, Գորայք, ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայք, Ջերմուկ, Զառիթափ, ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան եւ Այրում համայնքներում համայնքների միավորման միջոցով ձեւավորել համայնքային փնջեր:

Նախագծերով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որեւէ ապրանքային շուկայի հետ, ուստի եւ Նախագծերի ընդունմամբ որեւէ ապրանքային շուկայում մրցակցային դաշտի վրա ազդեցություն լինել չի կարող:

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծերի ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն:

Եզրակացություն

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի (այսուհետ` նախագծեր) սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի եւ ՀՀ Կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 18-Ն որոշման համաձայն:

Նախագծերի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության  ոլորտի եւ դրա առանձին ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների եւ դրանց ինդիկատորների հիման վրա:

Նախագծերը`

ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունեն չեզոք ազդեցություն.

բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունեն չեզոք  ազդեցություն:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի տնտեսական, այդ թվում` փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում   փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի (այսուհետ` Նախագիծ)` գործարար եւ ներդրումային միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության գնահատման նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ:

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ եւ Ծաղկահովիտ, ՀՀ Շիրակի մարզի Ամասիա, Աշոցք, Բերդաշեն, ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս, Մեղրի, Տեղ, Գորայք, ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայք, Ջերմուկ, Զառիթափ, ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան եւ Այրում համայնքներում համայնքների միավորման միջոցով ձեւավորել համայնքային փնջեր, ինչպես նաեւ վերանայել ՏԻՄ-երի ընտրությունների ժամկետը, եւ Նախագծի ընդունման դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար եւ ներդրումային միջավայրի վրա ազդեցություն չի նախատեսվում: