Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-892-06.11.2015-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի փետրվարի 20-ի  ՀՕ-308-Ն  օրենքի 15-րդ  հոդվածի  1-ին  կետի    «Առնվազն 10 պատգամավորներ» բառերը փոխարինել «Առնվազն 5 պատգամավորներ» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հիմնավորում

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Ընտրական օրենսգրքի 125-րդ հոդվածի Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգի դեպքում կուսակցությունների համար անցողիկ շեմ է սահմանված 5 տոկոսը, որի համաձայն ՀՀ Ազգային Ժողովում կարող են ձեւավորվել նաեւ 5 պատգամավորներից բաղկացած խմբակցություններ: Այս տրամաբանության մեջ է տեղավորվում նաեւ 5 պատգամավորներից բաղկացած պատգամավորական խմբերի ձեւավորման հնարավորությունը: Սույն օրենսդրական նախաձեռնությամբ առաջարկում եմ փոփոխել պատգամավորական խմբի ստեղծման կարգը, եւ սահմանել,  գործող 10 պատգամավորների փոխարեն, առնվազն 5 պատգամավորների մասնակցությամբ պատգամավորական խմբեր ձեւավորելու հնարավորություն: Դրանով իսկ կտրվի հնրավորություն  միեւնույն քաղաքական կուրսի, գաղափարախոսության, ծրագրերի, նպատակների եւ մարտավարության շրջանակներում գործող պատգամավորների համար ձեւավորելու 5 հոգանոց պատգամավորական խմբեր: