Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-819-12.06.2015-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական պարտքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (2008 թվականի մայիսի 26-ի ՀՕ-78-Ն) 5-րդ հոդվածի՝

1) 6-րդ եւ 8-րդ մասերում «պետական» բառը փոխարինել «կառավարության» բառով.

2) 7-րդ մասում «պետական պարտքը» բառերը փոխարինել «կառավարության պարտքը» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: