Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-476-28.03.2014-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության  2011 թվականի մայիսի 26-ի ընտրական օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 1-ին մասը  լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 7-րդ կետով.

«7)  եթե քվեաթերթիկը ծալված է անհամաչափորեն, եւ տվյալ ծալվածքը ակնհայտորեն հանդիսանում է, որպես տվյալ քվեաթերթիկը տարբերակելու միջոց»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հիմնավորում

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Քանի որ քվեարկությունը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում է փակ գաղտնի կերպով եւ արգելված է որեւէ կերպ հատուկ նշումների միջոցով կամ այլ ձեւերով տարբերակել կոնկրետ քաղաքացու քվեաթերթիկը, սույն նախաձեռնությունը նպատակ է հետապնդում բացառելու հատուկ կերպով քվեաթերթիկը ծալելու միջոցով քվեաթերթիկի նշումը եւ տարբերակումը:

Եղել են նախադեպեր, երբ ընտրողները, կարծես թե, օրենսդրությամբ չարգելված ձեւով հատուկ կերպով ծալելու միջոցով առանձնացրել են իրենց քվեաթերթիկները մյուսներից, ինչի արդյունքում հնարավոր է եղել դրանք տարբերակել: Փոփոխությունը նպատակ ունի կարգավորելու այդ հարցը: