Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-2901-11.03.2014-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիսի 6-ի մաքսային օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

«Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի» սյունակի 0713 33 100 տողից հետո աղյուսակը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով՝

«0714 90 900 գետնախնձորի սերմացու՝ թարմ կամ պաղեցրած
0

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից: