Armenian ARMSCII Armenian
Երրորդ ընթերցում
Նախագիծ
Կ-4326 -23.01.2014,21.02.2014-ՊԻ-010/3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիսի 3-ի ՀՕ-401-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 4-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1) 1-ին կետից հանել «-քննչական գլխավոր վարչության պետ.» բառերը.

2) 4-րդ կետից հանել «հատկապես կարեւոր գործերով ավագ քննիչ,» «ավագ քննիչ,» եւ «քննիչ,» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հին•երորդ պարբերությունը հանել:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: