Armenian ARMSCII Armenian
Պ-371-29.10.2013,21.02.2014-ՄԻ-010/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի դեկտեմբերի 4-ի ՀՕ-268 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք)  10-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «միություն» բառը։

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին պարբերությունում «երկու»  բառը փոխարինել «չորս» բառով.

Հոդված 3 . Օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասում  «3» թիվը փոխարինել «5»  թվով։

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։