Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-371-29.10.2013,21.02.2014-ՄԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հասարակական կազմակերպություն մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի դեկտեմբերին 4-ի ՀՕ-268-Ն օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետից հանել «միություն» բառը։

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածի՝ 2-րդ կետի 1-ին պարբերությունում «երկու» բառը փոխարինել «չորս» բառով.

Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ կետում «3» թիվը փոխել «5» թվով։

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։