Armenian ARMSCII Armenian
Երրորդ ընթերցում
Նախագիծ
Կ-3007 -16.07.2013,27.09.2013-ՊԻ-010/3

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Իրավական ակտեր մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի ապրիլի 3-ի թիվ ՀՕ-320 օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 22-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «եւ արձակում վճարման կարգադրություններ» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 57-րդ հոդվածի վերնագրից եւ հոդվածի տեքստից հանել «ընդհանուր իրավասության» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: