Armenian ARMSCII Armenian

Երկրորդ ընթերցում
Նախագիծ

Կ-1302 -23.10.2012-ՊԻ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի նույեմբերի 28-ի վարչական դատավարության օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի՝

1) 4-րդ մասում «ակնհայտ կեղծ ցուցմունք» բառերը փոխարինել «ակնհայտ սուտ ցուցմունք» բառերով.

2) 6-րդ մասում «ակնհայտ կեղծ ցուցմունք» բառերը փոխարինել «ակնհայտ սուտ ցուցմունք» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: