Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-219-26.02.2013-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2010թ. դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-209-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) N 8 հավելվածի`

1) 9-րդ կետի աղյուսակում թեթեւ մարդատար մեքենայով ուղեւորափոխադրում տողը շարադրել նոր խմբագրությամբ.
 
թեթեւ մարդատար մեքենայով ուղեւորափոխադրում մեքենայի   քանակ  7000  5600  5600  2800  1400

ՀՈԴՎԱԾ 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ » ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ

«Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակումը պայմանավորված է Երեւան քաղաքում թեթեւ մարդատար մեքենայով ուղեւորափոխադրում իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների հարկման, ոլորտում առավել բարենպաստ միջավայրի ձեւավորման, կարգավորման եւ մի շարք հիմնախնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ:

Ներկայումս գործող «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն` Երեւան քաղաքում թեթեւ մարդատար մեքենայով ուղեւորափոխադրում գործունեությունը հարկվում է նախկինի համեմատ ավելի բարձր հարկային դրույքաչափով:

Սույն փոփոխությունը ելնում է Երեւան քաղաքում թեթեւ մարդատար մեքենայով ուղեւորափոխադրում գործունեութան համար սահմանված նախկին եռամսյակային 20500 ՀՀ դրամ արտոնագրային վճարի դրույքաչափի տրամաբանությունից: Փաստորեն, ներկայումս գործող «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն անհամեմատ խստացվել է հարկային դրույքաչափը միայն Երեւան քաղաքում թեթեւ մարդատար մեքենայով ուղեւորափոխադրում իրականացնող տնտեսվարող սուբյեկտների համար:

Հաշվի առնելով առաջացած խնդիրները եւ դրանց հետեւանքները` առաջարկում ենք «Արտոնագրային վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարել համապատասխան փոփոխություն, մասնավորապես` Երեւան քաղաքում` թեթեւ մարդատար մեքենայով ուղեւորափոխադրում իրականացնող  գործունեության համար որպես բազային հարկային արտոնագրային վճար` ներկայումս գործող 9500 ՀՀ դրամի փոխարեն մեկ մեքենայի համար սահմանել 7000 ՀՀ դրամ: