Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-2472-22.03.2004-ՊԱ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1 . «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 16-ի ՀՕ-294 օրենքի 6-րդ հոդվածում «ներքին զորքերի» բառերը փոխարինել «ոստիկանության զորքերի» բառերով։

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։