Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-0961-01.10.2012-ԳԿ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. « Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ի ՀՕ-62-Ն (այսուհետ՝ օրենք) ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի.

1) 1-ին մասի 2-րդ կետում «սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային» բառերը փոխարինել «սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային» բառերով,

2) 3-րդ մասի առաջին նախադասությունում «սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային» բառերը փոխարինել «սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային» բառերով,

3) 3-րդ մասի 3-րդ նախադասությունում «սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային» բառերը փոխարինել «սահմանամերձ, ինչպես նաեւ բարձր լեռնային» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին եւ 3-րդ պարբերություններում «սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային» բառերը փոխարինել «սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային» բառերը փոխարինել «սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային» բառերով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրը: 
 

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ   ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»,  «ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», « Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի նախագծերի  փաթեթի ընդունումը պայմանավորված է վերոգրյալ ՀՀ օրենքների վերը նշաված հոդվածների սխալ եւ տարաբնույթ մեկնաբաննություներից խուսափելու անհրաժեշտությունից:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վերը նշված հոդվածների թյուր ընկալման վերաբերյալ կան նախադեպեր, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել ուղղում: Օրինակ` վերը նշված ՀՀ օրենքներում սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային գոտիներ արտահայտության մեջ «եւ»-ը կարող է մեկնաբանվել, որ բնակության վայրի համար երկու գոտիները միաժամանակ պետք է առկա լինեն, որն էլ պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի սահմանամերձ, ինչպես նաեւ բարձր լեռնային գոտիների բնակիչները զրկվեն ՀՀ օրենքներով սահմանված արտոնություններից: Մինչդեռ վերը նշված հոդվածներով սահմանաված արտոնությունները վերաբերում են ինչպես սահմանամերձ, այնպես էլ բարձր լեռնային գոտիների բնակիչներին: