Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-096-01.10.2012-ԳԿ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1 . «Կրթության մասին» 1999 թվականի ապրիլի 14-ի  ՀՕ-297  Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 6-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային» բառերը փոխարինել «սահմանամերձ, ինչպես նաեւ բարձր լեռնային» բառերով:

Հոդված 2 . Օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային» բառերը փոխարինել «սահմանամերձ, ինչպես նաեւ բարձր լեռնային» բառերով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրը