Armenian ARMSCII Armenian
-464-04.02.2020--011/2ٵ

вڲ вڲ

вڲ вڲ ܺ β ز

Հոդված 1   Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հունիսի 4ի ջրային օրենսգրքի այսուհետ՝ Օրենսգիրք 371րդ հոդվածում՝

1 11րդ մասը տեղադրման բառից հետո լրացնել կնքման բառով

2 լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր 12րդ և 13րդ մասերով

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման նպատակով հորատում իրականացնող հաստոցների տեղադիրքն առցանց հետևելու տեխնիկական սարքավորումները ձեռք են բերվում և տեղադրվում ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման նպատակով հորատում իրականացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց միջոցների հաշվին:

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման նպատակով հորատում իրականացնող հաստոցների տեղադիրքն առցանց հետևելու տեխնիկական սարքավորումներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները սահմանում է շրջակա միջավայրի ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմինը:: 

Հոդված 2   Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: