Armenian ARMSCII Armenian
Կ-43810-10.01.2020-ՊԻ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» 2007 թվականի հոկտեմբերի 22-ի ՀՕ-223-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Հարկային ծառայության մասին» բառերից հետո լրացնել «, «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին»» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 7.1-րդ կետով.

«7.1) ապօրինի ծագում ունեցող գույքի մասին տեղեկությունների եւ տվյալների հայտնաբերումը, այդ գույքի բռնագանձման գործընթացին աջակցելը»:

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածում.

1) 1-ին մասում «արդարացման դատավճիռ կայացվելուց» բառերից հետո լրացնել «կամ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթն ավարտվելուց» բառերը,

2) 4-րդ մասում «արդարացման դատավճիռ կայացվելուց» բառերից հետո լրացնել «կամ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթն ավարտվելուց» բառերը:

Հոդված 4. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում «դատախազի պարտադիր գրավոր ցուցումները,» բառերից հետո լրացնել «ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հետ կապված իրավասու մարմնի կողմից տրված գրավոր հանձնարարությունները,» բառերը:

Հոդված 5. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 4-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ երկրորդ նախադասությամբ.

«Սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ կետով նախատեսված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումը կարող է անցկացվել նաեւ այն դեպքում, երբ անձին պատկանող գույքի առնչությամբ իրականացվում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթ:»:

Հոդված 6. Օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասում «դատավարական ղեկավարում» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթաց» բառերը:

Հոդված 7. Օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «դատախազի գրավոր ցուցումները» բառերից հետո լրացնել «եւ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործընթացի կապակցությամբ տրվող գրավոր հանձնարարությունները» բառերը:

Հոդված 8. Օրենքի 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետում «դրա նախապատրաստման վերաբերյալ տեղեկություններ,» բառերից հետո լրացնել «կամ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ գործընթաց սկսելու կամ սկսված վարույթին առերեւույթ առնչվող տվյալներ» բառերը:

Հոդված 9. Օրենքի 40-րդ հոդվածում.

1) 3-րդ մասում «քրեական վարույթն իրականացնող» բառերից հետո լրացնել «կամ այլ իրավասու» բառերը, իսկ «քրեական վարույթ» բառերից հետո լրացնել «, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթ» բառերը,

2) 4-րդ մասի 2-րդ կետում «դրա նախապատրաստման վերաբերյալ տեղեկություններ» բառերից հետո լրացնել «կամ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ գործընթաց սկսելու կամ սկսված վարույթին առերեւույթ առնչվող տվյալներ» բառերը:

Հոդված 10. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: