Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-0511-25.07.2003-ՖՎ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի աղյուսակը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 171 -րդ կետով. 
   

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

1.
 

2.
 
 

 

171 .Զբոսաշրջության բնագավառ`

զբոսավարի գործունեություն

ուղեկցորդի գործունեություն 


 

ԿՄ
 
 

ԿՄ


 

Բ
 
 

Բ

 


 

-
 
 

-
 
 

 


 

-
 
 

-

 


 

-
 
 

-
 
 

 


 

Ո
 
 

Ո
 
 

 


 

-
 
 

-
 
 

 


 

-
 
 

-

 


Հոդված 2 . Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: