Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-215-27.01.2004-ՍԱ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (31 մարտի 2003 թվականի, ՀՕ-519) 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասում եւ 35-րդ հոդվածի 4-րդ մասում կատարել փոփոխություն` «կրկնապատիկին» բառը փոխարինելով «հնգապատիկին» բառով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2005 թվականի հունվարի 1-ից: