Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-6733-22.07.2009,18.04.2011-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» Հայաստանի  Հանրապետության 1995 թվականի նոյեմբերի 6-ի  ՀO-16  oրենքի 4-րդ  հոդվածում «քաղաքացու»  բառից  հետո լրացնել  «նույնականացման քարտը եւ»  բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ  2

Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից: