Armenian ARMSCII Armenian
Կ-195-19.12.2003-ԳԿ-010/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հաստատել մշակույթի պահպանման, տարածման եւ զարգացման 2004 թվականի պետական տարեկան ծրագիրը: