Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-195-19.12.2003-ԳԿ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

«Մշակույթի պահպանման, զարգացման եւ տարածման 2004 թվականի պետական ծրագիրը» (այսուհետ` Ծրագիր) մշակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում միասնական մշակութային քաղաքականություն իրականացնելու նպատակով:

Մշակույթի պահպանման, տարածման եւ զարգացման պետական ծրագրում ներառված են պետական մշակութային քաղաքականության կազմակերպման եւ իրականացման հիմնական առաջնային ուղղությունները եւ անհրաժեշտ միջոցառումները:

Ծրագիրը նպատակաուղղված է մշակույթի բնագավառում բարեփոխումների իրականացման ու կայուն զարգացման համար հիմք ստեղծելուն:
 

I. Ծրագրի հիմնական նպատակները եւ խնդիրները
Ծրագրի հիմնական նպատակներն են` Ծրագիրը կողմնորոշված է մշակույթի բնագավառի շարունակական բարեփոխումներին եւ կոչված է ապահովել.  

II. Ծրագրի ֆինանսական ապահովումը


Ծրագրի միջոցառումների ֆինանսավորումն իրականացվում է պետական բյուջեից եւ այլ աղբյուրներից:

Ծրագրի ֆինանսավորման ծավալը կազմում է ՀՀ պետական բյուջեից` 2 957 085.4 հազար դրամ, այլ աղբյուրներից` 665 211.5 հազար դրամ:

 

III. Ծրագրի իրականացման մեխանիզմները
Ծրագիրն իրականացվում է պայմանագրերի հիման վրա, որոնք կնքվում են մշակույթի ոլորտում ՀՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության եւ կատարողների միջեւ:

Ծրագրի իրականացման մեխանիզմները նախատեսում են`

 

IV. Ծրագրի իրականացման արդյունավետության գնահատումը
Ծրագրի իրականացումը նախատեսում է մշակույթի սոցիալական դերի հետագա բարձրացում.


V. Ծրագրային միջոցառումների համակարգը

Մշակույթի պահպանման, տարածման եւ զարգացման 2004 թվականի պետական տարեկան ծրագիրը կազմված է հետեւյալ ենթածրագրերից եւ նրանցում ներառված բաժիններից.

1. Մշակութային ժառանգության պահպանություն.

1.1. Արխիվային հավաքածուի պահպանություն

1.2. Պատմամշակութային անշարժ հուշարձանների պահպանություն.

2. Արվեստ.

2.1. Կինոարվեստ.

2.2. Միջազգային համագործակցություն.

3. Մշակութային կրթություն.

4. Հրատարակչական գործ եւ տեղեկատվության ձեռքբերում.

1. «ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԵՆԹԱԾՐԱԳԻՐ

«Մշակութային ժառանգության պահպանություն» ենթածրագիրը նպատակաուղղված է`

«Մշակութային ժառանգության պահպանություն» ենթածրագրով նախատեսվող միջոցառումները համաձայն հավելված 1-ի:


1.1 «ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բաժին

«Արխիվային հավաքածուի պահպանություն» բաժնի հիմնական նպատակներն են`

«Հայաստանի ազգային արխիվի պահպանում» բաժնի միջոցառումները համաձայն հավելված 2-ի:

1.2. «ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» բաժին

Պատմամշակությաին անշարժ հուշարձանների պահպանության ոլորտի հիմնական խնդիրներն են`

«Պատմամշակութային անշարժ հուշարձանների պահպանություն» բաժնի միջոցառումները համաձայն հավելված 7-ի:

2. «ԱՐՎԵՍՏ» ԵՆԹԱԾՐԱԳԻՐ

«Արվեստ» ենթածրագիրը նպատակաուղղված է`

«Արվեստ» ենթածրագրով նախատեսվող միջոցառումները համաձայն հավելված 3-ի:

2.1. «ԿԻՆՈԱՐՎԵՍՏ» բաժին

«Կինոարվեստ» բաժնի հիմնական նպատակն է`

«Կինոարվեստ» բաժնի միջոցառումները համաձայն հավելված 4-ի:

2.2. «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» բաժին

Մշակույթի ոլորտում միջազգային գործունեությունն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության վավերացված միջազգային համաձայնագրերին, պետական ծրագրերին համապատասխան եւ նպատակաուղղված է արտասահմանյան պետություններում հայկական մշակույթի եւ արվեստի, ինչպես նաեւ՝ Հայաստանի Հանրապետությունում արտասահմանյան պետությունների մշակույթի եւ արվեստի ներկայացմանը, Սփյուռքի հետ մշակութային հարաբերությունների զարգացմանը:

Միջազգային մշակութային համագործակցության շրջանակներում աջակցություն է ցուցաբերվում միջազգային մշակութային համագործակցության զարգացմանը, խրախուսվում քաղաքացիների եւ կազմակերպությունների ինքնուրույն եւ ուղղակի մասնակցությունը միջազգային մշակութային փոխանակումներին:

«Միջազգային համագործակցություն» բաժնի միջոցառումները համաձայն հավելված 3-ի:

3. «ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» ԵՆԹԱԾՐԱԳԻՐ

«Մշակութային կրթություն» ենթածրագրով նախատեսվում է մշակութային կրթության ոլորտի գործունեության անհրաժեշտ իրավական, կազմակերպական եւ տնտեսական պայմանների բարելավում:

«Մշակութային կրթություն» ենթածրագրի հիմնական նպատակներն են`

«Մշակութային կրթություն» ենթածրագրի միջոցառումները համաձայն հավելված 5-ի:
4. «ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ» ԵՆԹԱԾՐԱԳԻՐ
Հրատարակչական գործին պետական աջակցությունն ուղղված է գրքի նկատմամբ հասարակական պահանջից, խնդրի սոցիալական ուղղությունից եւ գրաշուկայի պայմաններից:

« Հրատարակչական գործ եւ տեղեկատվության ձեռքբերում» ենթածրագիրը նպատակաուղղված է`

«Հրատարակչություն» ենթածրագրի միջոցառումների ցանկը համաձայն հավելված 6-ի: